Bài giảng Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở

Bài 3 trình bày về các phép giải thuật cơ sở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép xử lý Antialiasing. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook