Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu môn học - Ma Thị Châu (2017)

Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu môn học go Ma Thị Châu biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, các ứng dụng của môn học trong cuộc sống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.