Bài giảng Điện tử tương tự: Chương VI - TS. Nguyễn Quốc Cường

Bài giảng Điện tử tương tự - Chương VI: Các mạch tạo tín hiệu, trình bày các nội dung chính: mạch tạo tín hiệu sin, mạch tạo tín hiệu xung vuông và tam giác, nguyên lý tạo của mạch dao động tuyến tính, tiêu chuẩn Barkhausen, mạch giới hạn, mạch tạo tín hiệu sin sử dụng op-amp,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.