Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 2 - ThS. Lê Tấn Hùng

Bài giảng giúp người học nhớ lại một số kiến thức cơ bản về tín hiệu, tín hiệu số, học một số biểu diễn dữ liệu đa phương tiện dạng số; nắm được nguyên lý chung của biểu diễn số dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.