Bài giảng Cơ sở tự động - TS. Hoàng Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động do TS. Hoàng Thái Hoàng biên soạn có cấu trúc gồm 10 chương trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về hệ số điều khiển tự động, mô hình toán học hệ thống liên tục, đặc tính động học, đánh giá tính ổn định của hệ thống, chất lượng của hệ thống điều khiển, thiết kế hệ thống điều khiển liên tục, mô tả toán học hệ rời rạc, phân tích hệ rời rạc, thiết kế hệ rời rạc, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.