Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 Kiểu cấu trúc cây do Th.S Thiều Quang Trung biên soạn có nội dung chính được trình bày như: Khái niệm cấu trúc cây - tree, đặc điểm cấu trúc cây, định nghĩa kiểu cấu trúc cây, các thao tác trên cấu trúc cây.