Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực" được biên soạn nhằm giúp người học có thể tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước, tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước thải cho một khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.