• Máy nâng chuyển- Chương 4

    Máy nâng chuyển- Chương  4

    Điều kiện làm việc của cơ cấu nâng đòi hỏi phải có thiết bị giữ vật treo cũng như điều chỉnh vận tốc nâng hạ một cách thích hợp. Các cơ cấu khác như cơ cấu di chuyển, cơ cấu quay, cơ cấu thay đổi tầm với cũng đòi hỏi thiết bị dừng và pham hãm. Thiết bị dừng là một cơ cấu dùng để giữ vật nâng ở trạng thái treo. Nó chỉ cho phép...

     71 p vlute 15/05/2013 168 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook