• Vai trò của công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần và những gợi ý cho Việt Nam

  Vai trò của công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần và những gợi ý cho Việt Nam

  Nội dung bài viết miêu tả những vai trò của các nhân viên công tác xã hội trong cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần, giải thích định nghĩa “các rối nhiễu tâm thần”, những yếu tố được xem là nguyên nhân gây ra chúng, những gợi ý dành cho đào tạo công tác xã hội và những gợi ý đối với công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe tâm thần ở...

   17 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học

  Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học

  Hiện nay, việc nghiên cứu phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học có tầm quan trọng đặc biệt. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học" đã được PGS.TS Phùng Quốc Việt thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu hơn.

   8 p vlute 29/07/2017 3 0

 • Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam

  Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam

  Bài viết giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triết học giáo dục hay triết lý giáo dục, phương pháp luận của triết học giáo dục, phân kỳ lịch sử triết học giáo dục, triết lý giáo dục của Plato, Rouseau, Kant và Dewey, triết học giáo dục ở nước Nga,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vlute 29/07/2017 4 0

 • Vấn đề đổi mới phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Vấn đề đổi mới phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho phép sinh viên chủ động lựa chọn và tích lũy các học phần (hay môn học) của một chương trình học. Xuất phát từ tầm quan trọng đó mà bài viết "Vấn đề đổi mới phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ" đã được trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu...

   8 p vlute 29/07/2017 3 0

 • Vận dụng Elearning để đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Đại học

  Vận dụng Elearning để đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Đại học

  Hiện nay, học tập là việc cần làm trong suốt cuộc đời không chỉ để đứng vững trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh mà còn giúp nâng cao kiến thức văn hóa và xã hội của mỗi người. Và việc đổi mới giáo dục là điều vô cùng cần thiết hiện nay. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Vận dụng Elearning để đổi mới phương pháp dạy...

   8 p vlute 29/07/2017 4 0

 • Mấy suy nghĩ về giáo trình Đại học

  Mấy suy nghĩ về giáo trình Đại học

  Bài viết "Mấy suy nghĩ về giáo trình Đại học" nêu ra một số đề xuất đối với việc xây dựng giáo trình các môn học ở đại học nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội hiện đại. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   7 p vlute 29/07/2017 3 0

 • Dạy học theo phương pháp cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học

  Dạy học theo phương pháp cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học

  Bài viết "Dạy học theo phương pháp cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học" nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   5 p vlute 29/07/2017 3 0

 • Các biện pháp và kinh nghiệm thúc đẩy quá trình học tập chủ động

  Các biện pháp và kinh nghiệm thúc đẩy quá trình học tập chủ động

  Hiện nay, vấn đề đào tạo đại học cao đẳng đang chuyển dần qua đạo học chế tín chỉ. Chính vì thế mà việc đòi hỏi sinh viên phải có một phương pháp học tập chủ động, tự học... Để giúp sinh viên, học sinh có các biện pháp và kinh nghiệm học tập chủ động hơn mà bài viết "Các biện pháp và kinh nghiệm thúc đẩy quá trình học tập chủ...

   5 p vlute 29/07/2017 0 0

 • Vài đề xuất về bài kiểm tra đánh giá quá trình học tập của sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng

  Vài đề xuất về bài kiểm tra đánh giá quá trình học tập của sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng

  Bài viết "Vài đề xuất về bài kiểm tra đánh giá quá trình học tập của sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng" đưa ra một vài đề nghị cho đánh giá quá trình có thể khả thi ở các lớp không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   7 p vlute 29/07/2017 5 0

 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học tích hợp của giáo viên

  Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học tích hợp của giáo viên

  Bài báo đề cập một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học của giáo viên (GV) theo quan điểm dạy học tích hợp (DHTH). Ngoài yếu tố chuyên môn, hiểu biết về phương pháp DHTH thì các yếu tố như: nhận thức của GV, các lực lượng giáo dục, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học… đều có ảnh hưởng nhất định đến năng lực DHTH và sự...

   8 p vlute 29/07/2017 2 0

 • Phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học

  Phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học

  Trong nhà trường, việc phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá là một giải pháp hữu hiệu, nhằm từng bước chuyển giao nhiệm vụ học tập vào mỗi học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng...

   5 p vlute 29/07/2017 4 0

 • Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua E-learning

  Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua E-learning

  Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm (SVSP) qua E-learning có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ. Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về phát triển năng lực tự học cho SVSP qua E-learning gồm hệ thống năng lực tự học của SVSP, các biện pháp phát triển năng lực tự học cho cho SVSP...

   8 p vlute 29/07/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook