• Bài thuyết trình Lý thuyết công tác xã hội: Lý thuyết hệ sinh thái

  Bài thuyết trình Lý thuyết công tác xã hội: Lý thuyết hệ sinh thái

  Bài thuyết trình "Lý thuyết công tác xã hội: Lý thuyết hệ sinh thái" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan điểm tư tưởng cốt lõi, khái niệm, nội dung, ứng dụng của thuyết vào khoa công tác xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vlute 29/08/2016 157 1

 • Bài giảng Ứng dụng các lý thuyết công tác xã hội vào can thiệp trẻ tự kỷ

  Bài giảng Ứng dụng các lý thuyết công tác xã hội vào can thiệp trẻ tự kỷ

  Bài giảng Ứng dụng các lý thuyết công tác xã hội vào can thiệp trẻ tự kỷ trình bày khái niệm tự kỷ, dấu hiệu trẻ tự kỷ, lý thuyết nhận thức hành vi, lý thuyết sinh thái, thuyết học tập xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.

   21 p vlute 08/12/2015 89 1

 • Bài giảng Lồng ghép giới trong hoạch định dự án - Phạm Thị Hà Phương

  Bài giảng Lồng ghép giới trong hoạch định dự án - Phạm Thị Hà Phương

  Bài giảng Lồng ghép giới trong hoạch định dự án do Phạm Thị Hà Phương thực hiện sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm lồng ghép giới; vai trò của việc lồng ghép giới; mục tiêu của lồng ghép giới; cách để lồng ghép giới thành công. Mời các bạn tham khảo.

   33 p vlute 16/11/2015 114 1

 • Bài giảng Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay

  Bài giảng Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay

  Bài giảng Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay trình bày các vấn đề: Dân số nông thôn trong LLLĐ, những thách thức đối với LĐ-VL nông thôn và những khuyến nghị. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

   19 p vlute 12/10/2015 78 1

 • Bài giảng Xã hội học Marx-Lenin về Lao động

  Bài giảng Xã hội học Marx-Lenin về Lao động

  Bài giảng Xã hội học Marx-Lenin về Lao động trình bày các nội dung về: Quan niệm Triết học về Lao động, vai trò của lao động, sự biến đổi lao động, tha hóa lao động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

   22 p vlute 12/10/2015 105 1

 • Bài giảng Adam Smith và phân công lao động -

  Bài giảng Adam Smith và phân công lao động -

  Bài giảng Adam Smith và phân công lao động trình bày các nội dung; Khái niệm về phân công động, nguồn gốc của phân công lao động, tiền công và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

   16 p vlute 12/10/2015 92 1

 • Bài giảng Di cư lao động nông thôn – đô thị ở Việt Nam

  Bài giảng Di cư lao động nông thôn – đô thị ở Việt Nam

  Bài giảng Di cư lao động nông thôn – đô thị ở Việt Nam trình bày các vấn đề: Lý do của quá trình di cư nông thôn - đô thị, vấn đề giới tính, tình trạng hôn nhân, tác động di cư đến và làm việc ở thành phố và một số điểm lưu ý. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   31 p vlute 12/10/2015 82 1

 • Bài giảng Quan niệm của A.Toffler về làn sóng văn minh

  Bài giảng Quan niệm của A.Toffler về làn sóng văn minh

  Bài giảng Quan niệm của A.Toffler về làn sóng văn minh giới thiệu về quan điểm "Làn sóng văn minh" của nhà xã hội hoc A.Toffler. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu thêm về các nội dung trên.

   7 p vlute 12/10/2015 72 1

 • Bài giảng Thuyết Chức năng của Durkheim về phân công lao động

  Bài giảng Thuyết Chức năng của Durkheim về phân công lao động

  Bài giảng "Thuyết Chức năng của Durkheim về phân công lao động: trình bày các nội dung: Đối tượng nghiên cứu, Nhiệm vụ XHH NC về PCLĐ, chức năng đoàn kết của PCLĐ và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   8 p vlute 12/10/2015 104 1

 • Bài giảng Cấu trúc vi mô của lao động - Trần Văn Kham

  Bài giảng Cấu trúc vi mô của lao động - Trần Văn Kham

  Bài giảng Cấu trúc vi mô của lao động trình bày các nội dung về khái niệm cấu trúc lao động, các loại nhu cầu, thang nhu cầu của maslow, động cơ lao động, mục đích lao động, xu hướng lao động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu thêm về các nội dung trên.

   26 p vlute 12/10/2015 69 1

 • Bài giảng Quan hệ lao động

  Bài giảng Quan hệ lao động

  Bài giảng Quan hệ lao động trình bày các vấn đề: Quan hệ lao động là gì, Các yếu tố của mối quan hệ lao động, Những hình thức tương tác trong quan hệ lao động, Lý thuyết đồng thuận xã hội

   24 p vlute 12/10/2015 135 2

 • Bài giảng Biến đổi lao động và Biến đổi xã hội

  Bài giảng Biến đổi lao động và Biến đổi xã hội

  Bài giảng Biến đổi lao động và Biến đổi xã hội trình bày các khái niệm, vai trò của biến đổi lao động, biến đổi lao động ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ các nội dung trên.

   11 p vlute 12/10/2015 100 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook