• Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 2 tuổi (Phần 1) - NXB Giáo dục

  Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 2 tuổi (Phần 1) - NXB Giáo dục

  Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 2 tuổi (Phần 1) gồm 2 chủ đề là biểu đạt ngôn ngữ và nhận thức cơ bản. Chương Biểu đạt ngôn ngữ sẽ giúp bé 2 tuổi có được những bước phát triển đầu tiên về ngôn ngữ,... giúp bé học ngôn ngữ tốt hơn. Chương Nhận thức cơ bản đưa ra những chủ đề về sự vật, động vật, thực vật và giới...

   59 p vlute 24/10/2017 50 1

 • Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 1 tuổi (Phần 2) - NXB Giáo dục

  Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 1 tuổi (Phần 2) - NXB Giáo dục

  Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 1 tuổi (Phần 2) trình bày các nội dung giúp bé nhận thức về không gian, huấn luyện ngôn ngữ, kí ức và tư duy. Qua mỗi chủ đề, các giáo viên mầm non, các bậc cha mẹ có thể khám phá những trí tuệ, giúp bé phát triển tối ưu.

   68 p vlute 24/10/2017 35 1

 • Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 3 tuổi (Phần 2) - NXB Giáo dục

  Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 3 tuổi (Phần 2) - NXB Giáo dục

  Ebook Mỗi em bé là một thiên tài: Khi tôi 3 tuổi (Phần 2) sẽ dạy các bé 3 tuổi học giao tiếp, những trò chơi sáng tạo dành cho bé. Qua mỗi chủ đề các bậc cha mẹ, các giáo viên mầm non có thể khai phá trí tuệ của trẻ, mở rộng những ưu thế, khắc phục những điểm yếu trong trí tuệ của các em.

   40 p vlute 24/10/2017 36 1

 • Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Cuốn sách này góp phần trình bày những quan niệm liên quan đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển. Nêu lên 18 quan điểm lý luận, đồng thời cố gắng làm rõ rằng những quan điểm ấy có mối liên quan mật thiết đến định hướng tư tưởng và sau đó đến việc triển khai chính sách cụ thể.

   124 p vlute 24/10/2017 59 1

 • Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam

  Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam

  Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam được biên soạn chủ yếu dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ với hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích đối với đông đảo độc giả trong và ngoài ngành Thống kê. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng...

   31 p vlute 24/10/2017 40 1

 • Vai trò của công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần và những gợi ý cho Việt Nam

  Vai trò của công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần và những gợi ý cho Việt Nam

  Nội dung bài viết miêu tả những vai trò của các nhân viên công tác xã hội trong cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần, giải thích định nghĩa “các rối nhiễu tâm thần”, những yếu tố được xem là nguyên nhân gây ra chúng, những gợi ý dành cho đào tạo công tác xã hội và những gợi ý đối với công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe tâm thần ở...

   17 p vlute 24/10/2017 66 1

 • Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học

  Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học

  Hiện nay, việc nghiên cứu phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học có tầm quan trọng đặc biệt. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học" đã được PGS.TS Phùng Quốc Việt thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu hơn.

   8 p vlute 29/07/2017 61 2

 • Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam

  Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam

  Bài viết giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triết học giáo dục hay triết lý giáo dục, phương pháp luận của triết học giáo dục, phân kỳ lịch sử triết học giáo dục, triết lý giáo dục của Plato, Rouseau, Kant và Dewey, triết học giáo dục ở nước Nga,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vlute 29/07/2017 61 1

 • Vấn đề đổi mới phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Vấn đề đổi mới phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho phép sinh viên chủ động lựa chọn và tích lũy các học phần (hay môn học) của một chương trình học. Xuất phát từ tầm quan trọng đó mà bài viết "Vấn đề đổi mới phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ" đã được trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu...

   8 p vlute 29/07/2017 58 1

 • Vận dụng Elearning để đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Đại học

  Vận dụng Elearning để đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Đại học

  Hiện nay, học tập là việc cần làm trong suốt cuộc đời không chỉ để đứng vững trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh mà còn giúp nâng cao kiến thức văn hóa và xã hội của mỗi người. Và việc đổi mới giáo dục là điều vô cùng cần thiết hiện nay. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Vận dụng Elearning để đổi mới phương pháp dạy...

   8 p vlute 29/07/2017 48 1

 • Mấy suy nghĩ về giáo trình Đại học

  Mấy suy nghĩ về giáo trình Đại học

  Bài viết "Mấy suy nghĩ về giáo trình Đại học" nêu ra một số đề xuất đối với việc xây dựng giáo trình các môn học ở đại học nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội hiện đại. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   7 p vlute 29/07/2017 48 1

 • Dạy học theo phương pháp cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học

  Dạy học theo phương pháp cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học

  Bài viết "Dạy học theo phương pháp cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học" nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   5 p vlute 29/07/2017 35 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook