• Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học tích hợp của giáo viên

  Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học tích hợp của giáo viên

  Bài báo đề cập một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học của giáo viên (GV) theo quan điểm dạy học tích hợp (DHTH). Ngoài yếu tố chuyên môn, hiểu biết về phương pháp DHTH thì các yếu tố như: nhận thức của GV, các lực lượng giáo dục, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học… đều có ảnh hưởng nhất định đến năng lực DHTH và sự...

   8 p vlute 29/07/2017 9 0

 • Phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học

  Phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học

  Trong nhà trường, việc phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá là một giải pháp hữu hiệu, nhằm từng bước chuyển giao nhiệm vụ học tập vào mỗi học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng...

   5 p vlute 29/07/2017 12 0

 • Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua E-learning

  Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua E-learning

  Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm (SVSP) qua E-learning có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ. Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về phát triển năng lực tự học cho SVSP qua E-learning gồm hệ thống năng lực tự học của SVSP, các biện pháp phát triển năng lực tự học cho cho SVSP...

   8 p vlute 29/07/2017 10 0

 • Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động Khoa học – công nghệ trong các trường Đại học

  Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động Khoa học – công nghệ trong các trường Đại học

  Bài viết "Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động Khoa học – công nghệ trong các trường Đại học" bước đầu nêu lên một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý hoạt động Khoa học – công nghệ trong các trường Đại học, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học nước ta hiện nay.

   5 p vlute 29/07/2017 10 0

 • Xu hướng phát triển giáo dục không chính quy Việt Nam trong những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI

  Xu hướng phát triển giáo dục không chính quy Việt Nam trong những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI

  Giáo dục nói chung và giáo dục không chính quy Việt Nam đã, đang chịu sự tác động mạnh mẽ do bối cảnh chung của thời đại – thời đại được đặc trưng bởi sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật – công nghệ, thời đại của xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức. Xuất phát từ thực tế đó mà "Xu hướng phát triển giáo...

   6 p vlute 29/07/2017 4 0

 • Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay

  Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay

  Mời các bạn cùng tìm hiểu biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay được trình bày cụ thể trong bài viết "Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay".

   5 p vlute 29/07/2017 8 0

 • Về cải cách công tác quản lý giáo dục

  Về cải cách công tác quản lý giáo dục

  Những xu hướng phát triển giáo dục liên hệ với thực trạng giáo dục Việt Nam; đổi mới tư duy giáo dục là nhân tố quan trọng để cải cách quản lý giáo dục; cải cách giáo dục là yêu cầu tất yếu – năm bài học từ thực tiễn cải cách giáo dục ở nước ta và các nước khác;… là những nội dung chính mà bài viết "Về cải cách công tác quản lý...

   6 p vlute 29/07/2017 16 0

 • Khái niệm về mục tiêu trong xây dựng chiến lược giáo dục

  Khái niệm về mục tiêu trong xây dựng chiến lược giáo dục

  Định nghĩa và tầm nhìn quan trọng của mục tiêu; khái niệm về tầng bậc mục tiêu; tầng bậc mục tiêu trong xây dựng chiến lược giáo dục;... là những nội dung chính mà bài viết "Khái niệm về mục tiêu trong xây dựng chiến lược giáo dục" hướng đến trình bày.

   6 p vlute 29/07/2017 2 0

 • Vận dụng quan điểm giáo dục mở khi triển khai đào tạo Đại học theo hình thức vừa học vừa làm tại địa phương

  Vận dụng quan điểm giáo dục mở khi triển khai đào tạo Đại học theo hình thức vừa học vừa làm tại địa phương

  Bài viết "Vận dụng quan điểm giáo dục mở khi triển khai đào tạo Đại học theo hình thức vừa học vừa làm tại địa phương" hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về quy mô đào tạo đại học vừa học vừa làm tại địa phương theo quan điểm giáo dục mở;...

   5 p vlute 29/07/2017 1 0

 • Quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn trong đào tạo giáo viên kĩ thuật

  Quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn trong đào tạo giáo viên kĩ thuật

  Bài báo đi sâu phân tích thực trạng các chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên kĩ thuật hiện nay, từ đó đề xuất cách tiếp cận các chuẩn nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật. Từ cách tiếp cận đó, bài báo đề xuất quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn.

   8 p vlute 29/07/2017 3 0

 • Dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuật

  Dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuật

  Bài báo tập trung làm sáng tỏ việc tiến hành dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên. Minh họa dạy học qua nghiên cứu bài học cho một chủ đề sư phạm và tiến hành thực nghiệm dạy học để đánh giá kết quả nghiên cứu, tác động của dạy học qua nghiên cứu bài học đến kết quả học tập và quá...

   8 p vlute 29/07/2017 2 0

 • Vận dụng dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy môn học Kĩ thuật điện

  Vận dụng dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy môn học Kĩ thuật điện

  Bài báo đề xuất việc ứng dụng tiếp cận dạy học dựa trên vấn đề cho giảng dạy môn học Kĩ thuật điện theo đúng với hướng này. Thực nghiệm sư phạm được tiến hành tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã minh họa cho cách sử dụng cũng như hiệu quả của dạy học dựa trên vấn đề.

   6 p vlute 29/07/2017 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook