• Kĩ năng thiết lập quan hệ với giáo viên và học sinh trong quá trình thực tập sư phạm của sinh viên trường Đại học Sư phạm TPHCM

  Kĩ năng thiết lập quan hệ với giáo viên và học sinh trong quá trình thực tập sư phạm của sinh viên trường Đại học Sư phạm TPHCM

  Bài viết trình bày những kết quả trong việc nghiên cứu biểu hiện, mức độ, các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp rèn luyện KN thiết lập quan hệ với GV và HS trong quá trình thực tập của sinh viên (SV) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vlute 22/11/2017 79 1

 • Đổi mới giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất người học

  Đổi mới giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất người học

  Bài viết làm rõ những điểm khác nhau giữa dạy học định hướng nội dung và dạy học phát triển năng lực, phẩm chất người học; các phẩm chất và năng lực quan trọng cần phát triển cho học sinh phổ thông cùng với việc tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển các phẩm chất, năng lực này.

   8 p vlute 22/11/2017 74 1

 • Sử dụng văn bản bổ sung trong dạy học đọc hiểu

  Sử dụng văn bản bổ sung trong dạy học đọc hiểu

  Qua sự tìm hiểu những văn bản bổ sung (VBBS) trong các bộ SGK đang được sử dụng, bài viết này đưa ra một số ý kiến về vấn đề sử dụng văn bản bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học đọc hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p vlute 22/11/2017 66 1

 • Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

  Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

  Bài viết trình bày một nghiên cứu về “hành trang” mà sinh viên sư phạm nhận được trong quá trình đào tạo tại trường đại học sư phạm để chuẩn bị cho việc dạy học nội dung biểu đồ tổ chức - một tri thức mới xuất hiện trong chương trình trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vlute 22/11/2017 57 1

 • Bảng xếp hạng QS châu Á và khả năng hiện diện của các trường đại học Việt Nam

  Bảng xếp hạng QS châu Á và khả năng hiện diện của các trường đại học Việt Nam

  Xếp hạng đại học là một xu thế không tránh khỏi khi giáo dục đại học Việt Nam tham gia hội nhập khu vực và thế giới. Hiện nay có rất nhiều bảng xếp hạng đại học, việc lựa chọn bảng xếp hạng đại học phù hợp với sứ mạng, mục tiêu, điều kiện hoạt động của trường đại học là rất cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   8 p vlute 22/11/2017 94 1

 • Đánh giá theo định hướng năng lực

  Đánh giá theo định hướng năng lực

  Trong khuôn khổ bài viết, các tác giả cố gắng phân tích và làm sáng tỏ một số khái niệm quan trọng liên quan đến đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Đặc biệt, chúng tôi cố gắng trả lời hai câu hỏi sau đây: “Vì sao phải dạy, học và đánh giá theo đường hướng phát triển năng lực?” và “Đánh giá theo định hướng năng lực là...

   15 p vlute 22/11/2017 48 1

 • Hình thái đánh giá giáo dục hiện đại và các phương pháp đánh giá năng lực học tập của học sinh phổ thông tại Việt Nam

  Hình thái đánh giá giáo dục hiện đại và các phương pháp đánh giá năng lực học tập của học sinh phổ thông tại Việt Nam

  Bài báo bắt đầu bằng việc mô tả những đặc điểm của các hình thái ĐG trong giáo dục, đặc điểm của hình thái ĐG hiện đại, và việc vận dụng thực tế các PP ĐG của hình thái ĐG hiện đại trên thế giới. Thực trạng sử dụng các PP này tại Việt Nam cũng được trình bày trước khi bài báo nêu các kiến nghị để có thể hiểu và tổ chức thực...

   11 p vlute 22/11/2017 55 1

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam

  Bài báo tập trung thảo luận tình hình ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) vào quá trình dạy-học ngoại ngữ nói chung và cụ thể là tiếng Anh từ lí thuyết đến thực tiễn; từ mô hình thế giới đến thực trạng ứng dụng tại Việt Nam. Ở phần kinh nghiệm quốc tế, trên nền tảng giáo dục kĩ thuật số, bài báo phân tích các đường hướng phổ biến...

   12 p vlute 22/11/2017 103 3

 • Giáo dục dựa vào bối cảnh: Một cách tiếp cận giáo dục tiên tiến

  Giáo dục dựa vào bối cảnh: Một cách tiếp cận giáo dục tiên tiến

  Bài viết nhằm hướng đến một giải pháp có thể góp phần vào giải quyết những vấn đề mà giáo dục Việt Nam đang đối diện. Bài viết cũng chỉ ra những hướng nghiên cứu có thể phát triển tiếp theo nhằm đẩy mạnh sự vận dụng hiệu quả cách tiếp cận giáo dục này ở Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của giáo dục trong nước để có...

   7 p vlute 22/11/2017 69 1

 • Học qua trải nghiệm: Mô hình đào tạo dạy học tích hợp các môn khoa học cho các giáo viên tương lai

  Học qua trải nghiệm: Mô hình đào tạo dạy học tích hợp các môn khoa học cho các giáo viên tương lai

  Trong đổi mới giáo dục, hai chủ đề chính là xây dựng chương trình theo hướng tích hợp liên môn và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực cho người học đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lí luận dạy học. Bài báo đề xuất một xu hướng đào tạo: Học qua trải nghiệm dựa trên các nghiên cứu lí...

   7 p vlute 22/11/2017 94 1

 • Hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

  Hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

  Giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Trong quá trình đổi mới, nhiều vấn đề của GDĐH đã được nhận diện, trong số đó có hai vấn đề của quản trị đại học là: Tự chủ đại học và đầu tư tài chính co đại học đang là nội dung được thảo luận nhiều tại các cuộc hội thảo về đổi mới...

   7 p vlute 22/11/2017 60 2

 • Mô hình đảm bảo chất lượng trường đại học địa phương: Đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài

  Mô hình đảm bảo chất lượng trường đại học địa phương: Đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài

  Sau khi phân tích rõ bối cảnh, làm rõ những nội dung cần đảm bảo chất lượng trong một trường đại học, các tác giả đưa ra mô hình đảm bảo chất lượng trường đại học địa phương tích hợp giữa đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài và giải trình các nội dung của các hoạt động đảm bảo chất lượng này.

   10 p vlute 22/11/2017 68 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook