• Ebook Nghề Sư phạm - Nguyễn Thắng Vu

  Ebook Nghề Sư phạm - Nguyễn Thắng Vu

  Nội dung của ebook trình bày về những câu chuyện của nghề giáo, định nghĩa về sư phạm, công việc của ngành sư phạm, một ngày của nhà giáo, những lý do chọn nghề sư phạm, những phẩm chất để thành đạt trong nghề giáo và nơi đào tạo sự phạm.

   32 p vlute 25/09/2018 54 0

 • Đào tạo giảng viên trẻ tại các trường đại học sư phạm – Một giải pháp nâng cao chất lượng dạy học

  Đào tạo giảng viên trẻ tại các trường đại học sư phạm – Một giải pháp nâng cao chất lượng dạy học

  Bài báo trình bày vấn đề đào tạo giảng viên trẻ - một giải pháp nâng cao chất lượng đại học. Về thực trạng yêu cầu của sinh viên (SV) đối với những phẩm chất của giảng viên, kết quả khảo sát cho thấy SV đánh giá cao những phẩm chất mang tính nghề nghiệp, những kĩ năng hỗ trợ giảng dạy và thái độ đúng của giảng viên đối với bản...

   13 p vlute 22/11/2017 98 2

 • Cơ sở khoa học của chuẩn đầu ra - TS. Trần Xuân Kiêm

  Cơ sở khoa học của chuẩn đầu ra - TS. Trần Xuân Kiêm

  Bài viết "Cơ sở khoa học của chuẩn đầu ra" trình bày về khái niệm, cơ sở lý luận của chuẩn đầu ra, quan hệ giữa tiêu chuẩn nghề và tiêu chuẩn đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   7 p vlute 22/11/2017 103 1

 • Phương pháp dạy học từ vựng tiếng Anh ở Việt Nam hiện nay

  Phương pháp dạy học từ vựng tiếng Anh ở Việt Nam hiện nay

  Dạy học từ vựng là một trong những hoạt động cơ bản nhất, thiết yếu nhất của quá trình học ngoại ngữ. Để học từ vựng hiệu quả, người học cần áp dụng tất cả những gì có thể nhằm đạt mục tiêu học tập. Nếu áp dụng phương pháp học từ vựng phù hợp, học viên có thể đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, không phải phương...

   6 p vlute 22/11/2017 79 2

 • Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, bởi vì nó huy động sự tham gia của Nhà nước và toàn xã hội bằng nhiều hình thức vào sự nghiệp giáo dục. Xây dựng xã hội học tập có 5 nhóm hoạt động cơ bản là: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; phát triển quy mô và đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục; thực...

   6 p vlute 22/11/2017 74 1

 • Dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên

  Dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên

  Bài báo này bàn về các quan điểm chính, các thuận lợi và khó khăn của dạy học khoa học tự nhiên. Tác giả xem xét lại tình hình ở nước Đức, đồng thời muốn cung cấp thêm thông tin cho tình hình sắp tới ở Việt Nam. Khoa học tự nhiên như là một môn học trong nhà trường và không phải là một ý tưởng mới mẻ, tuy nhiên những phát triển hiện nay...

   10 p vlute 22/11/2017 98 1

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ góc nhìn quản lý và quản trị chất lượng - TS. Nguyễn Tiến Dũng

  Đào tạo theo học chế tín chỉ góc nhìn quản lý và quản trị chất lượng - TS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bản chất học chế tín chỉ dưới góc nhìn quản lý, quản trị chất lượng, một số khái niệm cần thiết theo góc nhìn quản lý, quản trị chất lượng, giải pháp quản lý, quản trị chất lượng,... là những nội dung chính trong bài viết "Đào tạo theo học chế tín chỉ góc nhìn quản lý và quản trị chất lượng". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm...

   8 p vlute 22/11/2017 75 1

 • Học tập hiệu quả ở đại học theo học chế tín chỉ - ThS. Đỗ Văn Bình

  Học tập hiệu quả ở đại học theo học chế tín chỉ - ThS. Đỗ Văn Bình

  Bài viết "Học tập hiệu quả ở đại học theo học chế tín chỉ" trình bày về vai trò chủ động, tự học của sinh viên ở cao đẳng, đại học, ý chí và quyết tâm học của sinh viên, đề ra mục tiêu và lập kế hoạch học tập, học ở trường, dự giờ đầy đủ và tập trung lắng nghe,...

   6 p vlute 22/11/2017 88 1

 • Chương trình đào tạo áp dụng cho hệ thống tín chỉ - TS. Đoàn Hữu Hải

  Chương trình đào tạo áp dụng cho hệ thống tín chỉ - TS. Đoàn Hữu Hải

  Trong hệ thống tín chỉ, chương trình đào tạo của một ngành học cần đáp ứng những đòi hỏi nào, để có thể đáp ứng được những đòi hỏi đã đặt ra, việc xây dựng chương trình đào tạo cần dựa trên những cơ sở nào,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Chương trình đào tạo áp...

   6 p vlute 22/11/2017 107 1

 • Hiệu quả và thái độ của sinh viên về phương pháp viết bài theo nhóm

  Hiệu quả và thái độ của sinh viên về phương pháp viết bài theo nhóm

  Mục đích của nghiên cứu này là tiến hành một cuộc thực nghiệm để khẳng định lại tính hiệu quả của phương pháp tổ chức cho sinh viên (SV) viết bài theo nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy bài viết theo nhóm hiệu quả hơn rất nhiều so với bài viết cá nhân và SV cũng có thái độ rất tích cực về phương pháp này, đồng thời có thể giúp các giảng...

   13 p vlute 22/11/2017 124 1

 • Quản trị trường đại học công lập trong bối cảnh mở rộng tự chủ cơ sở tại Việt Nam

  Quản trị trường đại học công lập trong bối cảnh mở rộng tự chủ cơ sở tại Việt Nam

  Bài viết là một tổng thuật lí luận về mô hình quản trị trường đại học (ĐH) để làm sáng tỏ quyền hạn của các chủ thể hoạt động trong nhà trường và các đặc điểm riêng của quản trị trường ĐH. Bài viết cũng bàn về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn mô hình quản trị phù hợp.

   10 p vlute 22/11/2017 122 2

 • Áp dụng mô hình IRT 3 tham số vào đo lường và phân tích độ khó, độ phân biệt và mức độ dự đoán của các câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm khách quan

  Áp dụng mô hình IRT 3 tham số vào đo lường và phân tích độ khó, độ phân biệt và mức độ dự đoán của các câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm khách quan

  Trong bài viết này, tác giả sử dụng mô hình IRT 3 tham số để đo lường độ khó, độ phân biệt của các câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, đồng thời khảo sát sự ảnh hưởng của mức độ dự đoán của thí sinh khi trả lời câu hỏi đối với việc đo lường và đánh giá năng lực của thí sinh. Dữ liệu trong bài viết được...

   11 p vlute 22/11/2017 74 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook