• Quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn trong đào tạo giáo viên kĩ thuật

  Quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn trong đào tạo giáo viên kĩ thuật

  Bài báo đi sâu phân tích thực trạng các chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên kĩ thuật hiện nay, từ đó đề xuất cách tiếp cận các chuẩn nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật. Từ cách tiếp cận đó, bài báo đề xuất quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn.

   8 p vlute 29/07/2017 29 1

 • Dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuật

  Dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuật

  Bài báo tập trung làm sáng tỏ việc tiến hành dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên. Minh họa dạy học qua nghiên cứu bài học cho một chủ đề sư phạm và tiến hành thực nghiệm dạy học để đánh giá kết quả nghiên cứu, tác động của dạy học qua nghiên cứu bài học đến kết quả học tập và quá...

   8 p vlute 29/07/2017 28 2

 • Vận dụng dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy môn học Kĩ thuật điện

  Vận dụng dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy môn học Kĩ thuật điện

  Bài báo đề xuất việc ứng dụng tiếp cận dạy học dựa trên vấn đề cho giảng dạy môn học Kĩ thuật điện theo đúng với hướng này. Thực nghiệm sư phạm được tiến hành tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã minh họa cho cách sử dụng cũng như hiệu quả của dạy học dựa trên vấn đề.

   6 p vlute 29/07/2017 70 1

 • Hoạt động giáo dục nghề phổ thông

  Hoạt động giáo dục nghề phổ thông

  Tài liệu Hoạt động giáo dục nghề phổ thông được xây dựng nhằm mục tiêu giúp các em hiểu được một số kiến thức cơ bản về công cụ, kỹ thuật, quy trình công nghệ và về an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với một nghề phổ thông đã học, biết được những đặc điểm và yêu cầu của nghề đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p vlute 06/06/2017 54 1

 • Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C3

  Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C3

  Kiến thức cần đạt được cho môn Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C3 yêu cầu các em học sinh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề nghiệp tương lai, biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển, thị trường lao động, hệ thống giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học, địa phương và cả nước.

   17 p vlute 06/06/2017 64 1

 • Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C2

  Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C2

  Mục tiêu của môn Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp C2 giúp học sinh cần biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn tương lai, biết một số kiến thức cơ bản về vấn để chon nghề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   10 p vlute 06/06/2017 58 1

 • Môn Công nghệ - Cấp 3

  Môn Công nghệ - Cấp 3

  Nội dung của tài liệu giới thiệu một số kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo môn Công nghệ cấp bậc THPT các lớp 10,11,12 từ mục tiêu (kiến thức, kĩ năng, thái độ) đến nội dung chi tiết của từng lớp. Để nắm được nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vlute 06/06/2017 50 1

 • Môn Công nghệ - Cấp 2

  Môn Công nghệ - Cấp 2

  Nội dung của tài liệu giới thiệu một số kiến thức tổng quan về chương trình đào tào môn Công nghệ cấp bậc THCS từ mục tiêu (kiến thức, kĩ năng, thái độ) đến nội dung chi tiết của từng lớp. Để nắm được nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vlute 06/06/2017 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook