• Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Cuốn sách này góp phần trình bày những quan niệm liên quan đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển. Nêu lên 18 quan điểm lý luận, đồng thời cố gắng làm rõ rằng những quan điểm ấy có mối liên quan mật thiết đến định hướng tư tưởng và sau đó đến việc triển khai chính sách cụ thể.

   124 p vlute 24/10/2017 88 1

 • Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam

  Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam

  Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam được biên soạn chủ yếu dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ với hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích đối với đông đảo độc giả trong và ngoài ngành Thống kê. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng...

   31 p vlute 24/10/2017 74 1

 • Vai trò của công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần và những gợi ý cho Việt Nam

  Vai trò của công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần và những gợi ý cho Việt Nam

  Nội dung bài viết miêu tả những vai trò của các nhân viên công tác xã hội trong cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần, giải thích định nghĩa “các rối nhiễu tâm thần”, những yếu tố được xem là nguyên nhân gây ra chúng, những gợi ý dành cho đào tạo công tác xã hội và những gợi ý đối với công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe tâm thần ở...

   17 p vlute 24/10/2017 98 1

 • Một số quan điểm lý thuyết xã hội học pháp luật và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

  Một số quan điểm lý thuyết xã hội học pháp luật và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

  Trên cơ sở khảo cứu quan điểm lý thuyết của một số lý thuyết gia tiêu biểu, bài viết phân tích, tổng hợp và đưa ra những gợi ý để vận dụng các quan điểm đó vào thực tiễn nghiên cứu và thực hành pháp luật ở Việt Nam.

   8 p vlute 24/05/2017 66 1

 • Doanh nghiệp xã hội: Quan điểm và cách tiếp cận mới trong nghề Công tác xã hội ở Việt Nam

  Doanh nghiệp xã hội: Quan điểm và cách tiếp cận mới trong nghề Công tác xã hội ở Việt Nam

  This article showed the author's perspective and approach on social enterprise in social work profession in Vietnam, based on the author's dissertation entitled "Non-State Partners in Social Development in Vietnam: Organization, Issues and Processes".

   6 p vlute 24/05/2017 96 1

 • Yếu tố môi trường trong kiểm huấn công tác xã hội

  Yếu tố môi trường trong kiểm huấn công tác xã hội

  Trong bài viết này yếu tố môi trường được đề cập đến bao gồm: Môi trường vật chất, mối quan hệ giữa kiểm huấn viên và người được kiểm huấn, văn hóa và yếu tố tâm lý. Sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố sẽ là cơ sở để có một phiên kiểm huấn thành công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vlute 24/05/2017 112 1

 • Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam

  Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam

  Nghiên cứu về nhân cách đã được phân tích với các mức độ, phạm vi, mục đích khác nhau và từ nhiều góc độ như: Tâm lý học, xã hội học, đạo đức học, luật học,v.v... Bài viết nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam từ nhiều góc độ nghiên cứu khác như: Đạo đức học, văn học và văn hóa học, liên ngành khoa học xã hội, triết học.

   8 p vlute 24/05/2017 77 1

 • Đánh giá tình trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam trong những năm gần đây (2009-2012) trường hợp tỉnh Trà Vinh

  Đánh giá tình trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam trong những năm gần đây (2009-2012) trường hợp tỉnh Trà Vinh

  bài viết đưa ra đánh giá về tình hình bất bình đẳng giới ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Trà Vinh nói riêng trong những năm gần đây (2009 - 2012), góp thêm cho độc giả cái nhìn rõ hơn về vấn đề bình đẳng giới của Việt Nam và của tỉnh Trà Vinh trong đoạn hiện nay.

   8 p vlute 24/05/2017 64 1

 • Xây dựng nông thôn mới gắn với thực trạng văn hóa – Xã hội của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh

  Xây dựng nông thôn mới gắn với thực trạng văn hóa – Xã hội của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh

  Bài viết bước đầu gợi mở một hướng xây dựng nông thôn mới mang tính đặc thù của tỉnh Trà Vinh: Xây dựng nông thôn mới gắn với thực trạng văn hóa – xã hội của người Khmer. Nguồn tư liệu của bài viết là những văn bản về chủ trương, chính sách, chương trình và báo cáo về việc xây dựng nông thôn mới của Nhà nước, của Tỉnh và tư liệu...

   7 p vlute 24/05/2017 88 1

 • Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

  Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

  Nhằm bảo vệ người dân trước những hẫng hụt nguồn thu nhập do ốm đau, thất nghiệp, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tàn tật, tuổi già và cái chết, bảo đảm an sinh xã hội vừa là kết quả, thước đo, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung; đồng thời phản ánh và góp phần hiện thực hóa các quyền xã hội của...

   10 p vlute 10/01/2017 85 2

 • Tiếp cận hệ thống an sinh xã hội: Sự chênh lệch giữa cư dân khu vực thành thị và nông thôn ở Việt Nam hiện nay

  Tiếp cận hệ thống an sinh xã hội: Sự chênh lệch giữa cư dân khu vực thành thị và nông thôn ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết này gồm có một số nội dung sau: An sinh xã hội và hệ thống chính sách, chương trình an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay; sự chênh lệch giữa cư dân khu vực thành thị và nông thôn trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội; một số kiến nghị nhằm khắc phục sự chênh lệch trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội giữa cư dân khu vực thành thị và...

   8 p vlute 10/01/2017 98 1

 • Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam - Nguyễn Danh Sơn

  Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam - Nguyễn Danh Sơn

  Bài viết Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam đề cập tới hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam dưới tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   13 p vlute 10/01/2017 107 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook