• Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở phân tích pháp luật thực định, bài báo đã chỉ ra những chủ thể, nội dung, phạm vi, hình thức, hệ quả giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát của nhân dân, những hạn chế của pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời...

   9 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Xác định tư cách thành viên công ty đối vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014

  Xác định tư cách thành viên công ty đối vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014

  Trên cơ sở phân tích những quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, bài báo đã chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hệ thống pháp luật về thời điểm và căn cứ chứng minh tư cách thành viên công ty, đồng thời nêu những định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề.

   8 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Sự hình thành tư tưởng hợp đồng hành chính và vai trò của hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước

  Sự hình thành tư tưởng hợp đồng hành chính và vai trò của hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước

  Bài viết tập trung phân tích về sự hình thành hợp đồng hành chính, nhận thức về hợp đồng hành chính và vai trò của hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước. Từ đó tác giả cũng đưa ra một số giải pháp để có thể áp dụng chế độ hợp đồng hành chính ở Việt Nam.

   10 p vlute 24/10/2017 2 0

 • Tố tụng rút gọn trong giải quyết tranh chấp tiêu dùng

  Tố tụng rút gọn trong giải quyết tranh chấp tiêu dùng

  Tình trạng quá tải trong giải quyết tranh chấp và thi hành án dân sự cùng yêu cầu cải cách theo hướng bổ sung những chế định tố tụng mới đặt ra nhu cầu xây dựng và hoàn thiện quy định về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự. Tuy nhiên, việc bổ sung chế định này trong thực tiễn pháp lý Việt Nam đòi hỏi những sửa đổi, bổ sung đáng kể và...

   8 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Đặc thù trong giải quyết tranh chấp thuế bằng thủ tục khiếu nại ở Việt Nam

  Đặc thù trong giải quyết tranh chấp thuế bằng thủ tục khiếu nại ở Việt Nam

  Bài viết đề cập đến lý luận về tranh chấp thuế, đặc thù của quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng thủ tục khiếu nại và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

   12 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

  Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

  Trong bài viết tác giả đề cập tới sự phát triển của khái niệm hàng giả trong pháp luật Việt Nam, phân tích về khái niệm hàng giả theo pháp luật hiện hành, chỉ ra sự khác biệt và mối tương quan giữa một số khái niệm hàng giả như: Hàng giả về nội dung và hàng giả về hình thức; hàng giả thông thường và hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn...

   10 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Vận dụng phép tu từ trong tít báo thể thao

  Vận dụng phép tu từ trong tít báo thể thao

  Có đến 300 tít trong tổng số khoảng 600 tít báo thể thao đăng báo điện tử trong 2 năm 2012-2013 được khảo sát có sử dụng biện pháp tu từ. Đây là phương thức được sử dụng phổ biến trong tít báo thể thao, nhất là mảng bóng đá, nhằm thu hút độc giả; tạo sự liên tưởng bất ngờ, thú vị; tăng thêm giá trị cho tác phẩm báo chí.

   8 p vlute 26/08/2017 1 0

 • Quảng bá khoa học trên báo Khoa Học (1942-1944)

  Quảng bá khoa học trên báo Khoa Học (1942-1944)

  Bài viết này khảo cứu cách thức quảng bá các tri thức khoa học trên báo Khoa học với các nội dung: Mục đích, phương pháp khoa học, nội dung, nghệ thuật quảng bá cũng như nghệ thuật làm báo.

   6 p vlute 26/08/2017 3 0

 • Tìm hiểu cuộc tranh luận của Phan Khôi với Phạm Quỳnh trên diễn đàn báo chí năm 1930

  Tìm hiểu cuộc tranh luận của Phan Khôi với Phạm Quỳnh trên diễn đàn báo chí năm 1930

  Năm 1930, Phan Khôi và Phạm Quỳnh đã có những bài tranh luận với nhau trên diễn đàn báo chí về một số chủ đề như chính trị, văn học và học thuật. Do được sự quan tâm của đông đảo dư luận trong xã hội, nên cuộc tranh luận giữa hai ông đã vượt khỏi khuôn khổ cá nhân để trở thành một diễn đàn tranh luận chung của một bộ phận trí thức...

   10 p vlute 26/08/2017 2 0

 • Vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị Việt Nam 1925-1945

  Vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị Việt Nam 1925-1945

  Với bài viết này, tác giả đã khảo cứu những tờ báo cách mạng tiêu biểu nhất trong giai đoạn 1925-1945, cố gắng để phân biệt báo chí cách mạng và báo chí của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   11 p vlute 06/06/2017 1 0

 • Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng

  Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng

  Nghĩ về truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam, suy ngẫm về Vũ Bằng, người đọc nhận thấy những phẩm chất cao quý của một nhà báo trong ngòi bút của ông. Đó là một con người có những quan niệm đúng đắn về nghề nghiệp, một nhà báo hay kể tội mình, thành thực với mảng sáng tối trong con người mình. Trong bài viết sau đây, tác giả...

   9 p vlute 06/06/2017 2 0

 • Con đường hình thành thuật ngữ báo chí tiếng Việt

  Con đường hình thành thuật ngữ báo chí tiếng Việt

  Bài viết đã tập trung tìm hiểu đặc điểm của từng con đường hình thành thuật ngữ báo chí tiếng Việt, đồng thời gợi mở ra một số vấn đề trong việc phiên âm và sao phỏng các thuật ngữ báo chí nước ngoài sang tiếng Việt nhằm góp phần vào việc xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ báo chí tiếng Việt.

   11 p vlute 06/06/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook