• Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong Tư pháp quốc tế Việt Nam giới thiệu đến các bạn những nội dung về Xung đột thẩm quyền xét xử, xung đột pháp luật áp dụng, công nhận và cho thi hành bản án, phán quyết của Tòa án nước ngoài,...

   8 p vlute 29/03/2018 14 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 2: Chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 2: Chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 2: Chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam giới thiệu đến các bạn những nội dung Người nước ngoài, quy chế pháp lý dân sự dành cho người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, nguyên tắc xác định quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài, quốc gia-chủ thể đặc biệt của TPQT,...

   34 p vlute 29/03/2018 6 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung

  Bài giảng Tư pháp quốc tế Chương 1: Những vấn đề chung trình bày các nội dung sau: Đối tượng điều chỉnh của TPQT VN, phạm vi điều chỉnh của TPQT VN, phương pháp điều chỉnh của TPQT VN, tên gọi của TPQT, nguồn của TPQT VN.

   35 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 5: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 5: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 5: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung, công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài...

   28 p vlute 29/03/2018 8 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 6: Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 6: Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 6: Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quyền sở hữu trong pháp luật quốc gia, khái niệm quyền sở hữu trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, nội dung nghiên cứu của Tư pháp quốc tế Việt Nam về quyền sở hữu,...

   11 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 3: Thẩm quyền của Toà án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 3: Thẩm quyền của Toà án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 3: Thẩm quyền của Toà án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài giới thiệu đến các bạn những nội dung:Khái quát về tố tụng dân sự quốc tế, thẩm quyền của Toà án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, các trường hợp Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền tài phán,...

   36 p vlute 29/03/2018 7 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 4: Xung đột pháp luật

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 4: Xung đột pháp luật

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 4 Xung đột pháp luật giới thiệu đến các bạn những nội dung: Khái niệm về xung đột pháp luật, nguyên nhân phát sinh xung đột pháp luật, phương pháp giải quyết xung đột pháp luật, quy phạm xung đột, một số kiểu hệ thuộc luật xung đột cơ bản, áp dụng pháp luật nước ngoài, các trường hợp không áp dụng pháp...

   48 p vlute 29/03/2018 13 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức:Khái niệm, nội dung của quan hệ hôn nhân và gia đình, phạm vi nghiên cứu của TPQT về quan hệ hôn nhân và gia đình.

   13 p vlute 29/03/2018 7 0

 • Bài giảng Luật Thuế thu nhập cá nhân - TS. Đỗ Thị Thìn

  Bài giảng Luật Thuế thu nhập cá nhân - TS. Đỗ Thị Thìn

  Bài giảng Luật Thuế thu nhập cá nhân của TS. Đỗ Thị Thìn sau đây giới thiệu chung về thuế thu nhập cá nhân; đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu thuế; thu nhập miễn thuế; kỳ tính thuế; tính và nộp thuế 10 khoản thu nhật của cá nhân cư trú; hiệu lực thi hành; một số thông tư mới ban hành về thuế thu nhập cá nhân.

   181 p vlute 24/10/2017 20 0

 • Bài giảng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thị cúc

  Bài giảng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thị cúc

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sau đây để hiểu rõ hơn về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp; nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp (người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, kỳ tính thuế; thuế suất; phương pháp tính thuế; nơi nộp thuế;...).

   116 p vlute 24/10/2017 19 0

 • Bài giảng Luật Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Luật Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Luật Thuế giá trị gia tăng của Nguyễn Thị Cúc sau đây sẽ giới thiệu về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng (GTGT); đối tượng chịu thuế, người nộp thuế GTGT; đối tượng không chịu thuế; căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế; hoàn thuế; hóa đơn chứng từ.

   79 p vlute 24/10/2017 24 0

 • Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Dưới đây là bài giảng Hóa đơn chứng từ của Nguyễn Thị Cúc, bài giảng trình bày về những quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; xử lý vi phạm về hoá đơn (in hóa đơn, đăng ký và phát hành hoá đơn, sử dụng hoá đơn,...). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   39 p vlute 24/10/2017 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook