• Ebook Pháp lệnh Đo lường và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Ebook Pháp lệnh Đo lường và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh Đo lường và văn bản hướng dẫn thi hành" cung cấp cho bạn đọc nội dung của Pháp lệnh Đo lường năm 1999 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Đô lường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Ebook Pháp lệnh đo lường và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Ebook Pháp lệnh đo lường và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh Đo lường và văn bản hướng dẫn thi hành", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quyết định số 27/2007/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002; Quyết định số 28/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002, Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002 của Bộ Khoa học công nghệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p vlute 24/10/2017 0 0

 • Ebook Những điều kiện thương mại quốc tế incoterams 2000: Phần 1

  Ebook Những điều kiện thương mại quốc tế incoterams 2000: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những điều kiện thương mại quốc tế incoterams 2000" giới thiệu tới người đọc các điều kiện giao hàng tại xưởng, điều kiện giao cho người chuyên chở, điều kiện giao hàng trên tàu, điều kiện giao tiền hàng và cước vận tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p vlute 24/10/2017 0 0

 • Ebook Những điều kiện thương mại quốc tế incoterams 2000: Phần 2

  Ebook Những điều kiện thương mại quốc tế incoterams 2000: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những điều kiện thương mại quốc tế incoterams 2000", phần 2 giới thiệu các điều kiện giao hàng đã nộp thuế và phần các điều kiện giao hàng trong thương mại quốc tế bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   178 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Chương 1 của bài giảng Luật Kinh tế trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Luật Kinh tế. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm: Khái quát chung về Luật Kinh tế, vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường, nguồn của Luật Kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vlute 24/10/2017 2 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 2 (p1) - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 2 (p1) - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế - Chương 2 (p1) trang bị cho người học những hiểu biết pháp luật về chủ thể kinh doanh. Trong chương này gồm có các nội dung cụ thể như: Khái quát chung về doanh nghiệp; thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; các quyền và nghĩa vụ của cơ bản của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 24/10/2017 0 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 3 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 3 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế chương 3 cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về pháp luật về hợp đồng như: Khái quát chung về hợp đồng; giao kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng; sửa đổi, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng; hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 4 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 4 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Chương 4 đề cập đến các vấn đề pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Thông qua chương này người học sẽ biết được khái quát về tranh chấp kinh doanh và phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, biết được thủ tục giải quyết tranh chấp trong kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 24/10/2017 0 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 2 (p2) - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 2 (p2) - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Chương này giới thiệu các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà cụ thể đó là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.Thông qua chương này người học có thể hiểu biết về pháp luật công ty hợp danh và pháp luật về doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vlute 24/10/2017 0 0

 • Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

  Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

  Bài giảng Pháp luật về kinh tế trình bày một số nội dung như: Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, hợp đồng kinh doanh, pháp luật về cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, pháp luật về phá sản, pháp luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p vlute 24/10/2017 0 0

 • Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở phân tích pháp luật thực định, bài báo đã chỉ ra những chủ thể, nội dung, phạm vi, hình thức, hệ quả giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát của nhân dân, những hạn chế của pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời...

   9 p vlute 24/10/2017 1 0

 • Xác định tư cách thành viên công ty đối vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014

  Xác định tư cách thành viên công ty đối vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014

  Trên cơ sở phân tích những quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, bài báo đã chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hệ thống pháp luật về thời điểm và căn cứ chứng minh tư cách thành viên công ty, đồng thời nêu những định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề.

   8 p vlute 24/10/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook