• Tài liệu môn công tác biên tập

    Tài liệu môn công tác biên tập

    Công tác biên tập nhằm đảm bảo của tác giả chính xác hơn, sinh động và hấp dẫn hơn nhưng vẫn giữ được ý đồ của tác giả. Tài liệu Ôn thi môn công tác biên tập giúp các bạn cũng cố kiến thức

     7 p vlute 26/08/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook