• Vai trò của ý thức pháp luật trong đời sống xã hội

  Vai trò của ý thức pháp luật trong đời sống xã hội

  Bài viết này phân tích một số vấn đề lý luận về ý thức pháp luật; làm rõ vai trò của ý thức pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa tư tưởng; từ đó, đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao ý thức pháp luật và phát huy vai trò của nó trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.

   5 p vlute 29/03/2018 45 1

 • Nguồn luật văn bản của luật hình sự Việt Nam - Nguyễn Anh Tuấn

  Nguồn luật văn bản của luật hình sự Việt Nam - Nguyễn Anh Tuấn

  Nguồn của Luật hình sự là một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng không chỉ đối với hoạt động xây dựng mà đối với cả hoạt động áp dụng và thực hiện pháp luật. Với tư cách là hình thức bên ngoài của pháp luật, nguồn của Luật hình sự bao gồm nguồn văn bản quy phạm và các nguồn khác ngoài văn bản quy phạm,...

   6 p vlute 29/03/2018 44 1

 • Nguyên lý chủ quyền nhân dân và biểu hiện của nó trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

  Nguyên lý chủ quyền nhân dân và biểu hiện của nó trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

  Trong xã hội dân chủ, mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và đảng cầm quyền xoay quanh trục trung tâm là chủ quyền nhân dân, ở đó quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền là quan hệ giữa hai chủ thể bình đẳng (cùng nhận ủy quyền từ nhân dân) và mang tính độc lập.

   10 p vlute 29/03/2018 56 1

 • Vai trò của án lệ và kinh nghiệm áp dụng án lệ ở các nước trên thế giới

  Vai trò của án lệ và kinh nghiệm áp dụng án lệ ở các nước trên thế giới

  Bài viết đã nghiên cứu khái quát chung về án lệ, cũng như vai trò của án lệ và kinh nghiệm áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới, qua đó cho nêu lên sự cần thiết trong việc tham khảo và áp dụng án lệ vào hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay.

   11 p vlute 29/03/2018 45 1

 • Pháp luật và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn: đánh giá từ phía người dân

  Pháp luật và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn: đánh giá từ phía người dân

  Trên cơ sở phân tích thực trạng người dân ở nông thôn thực hiện quyền được bàn bạc, quyền được giám sát, đồng thời phân tích sự tồn tại của hương ước xét từ cái nhìn của người dân và không gian pháp luật ở vùng nông thôn, bài viết chỉ rõ sự cần thiết tạo ra những cơ hội để có thêm sự tương tác, bổ trợ giữa hệ thống pháp...

   9 p vlute 29/03/2018 38 1

 • Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  Nội dung của bài viết trình bày về những tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Phổ Yên.

   7 p vlute 29/03/2018 13 1

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 4: Nhập môn luật kinh tế trình bày về các mô hình kinh tế, sự điều tiết kinh tế nhà nước, vai trò chức năng của nhà nước, hình thức pháp luật, nguồn luật kinh tế, pháp luật kinh doanh trong điều kiện hội nhập. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   5 p vlute 29/03/2018 47 1

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 5 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 5 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các thầy cô có thêm tư liệu phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 5: Khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ trong kinh doanh trình bày về quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, văn bằng bảo hộ, thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu quả khai...

   7 p vlute 29/03/2018 44 1

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Chuyên đề 2: Địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh trình bày về quy chế pháp lý chung doanh nghiệp, chế độ pháp lý về các loại hình doanh nghiệp, mục đích bản chất của doanh nghiệp. Tài liệu này giúp ích cho giảng viên và các bạn sinh viên trong quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

   8 p vlute 29/03/2018 36 1

 • Bài giảng Pháp luật về thuế

  Bài giảng Pháp luật về thuế

  Bài giảng Pháp luật về thuế trình bày về hệ thống thuế Việt Nam như: thuế môn bài (MB); thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); thuế tài nguyên (TNg); thuế thu nhập cá nhân (TNCN); thuế nhà đất (NĐ); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN); tiền thuê đất (TĐ); tiền sử dụng đất (SDD); phí, lệ...

   161 p vlute 29/03/2018 52 1

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 4 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 4 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Nội dung chuyên đề 4: Pháp luật về hợp hợp đồng trong kinh doanh thương mại thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh trang bị cho sinh viên biết khái niệm hợp đồng, phân loại hợp đồng, nguyên tắc áp dụng pháp luật, hợp đồng dân sự, hợp đồng trong hoạt động thương mại. Mời các bạn tham khảo.

   7 p vlute 29/03/2018 55 1

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 6 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 6 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Nội dung bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 6: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh trình bày về xung đột là gì, phân loại tranh chấp kinh doanh, các chiến lược quản lý xung đột, các hình thức giải quyết tranh chấp,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   6 p vlute 29/03/2018 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook