• Bài giảng Luật Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Luật Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Luật Thuế giá trị gia tăng của Nguyễn Thị Cúc sau đây sẽ giới thiệu về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng (GTGT); đối tượng chịu thuế, người nộp thuế GTGT; đối tượng không chịu thuế; căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế; hoàn thuế; hóa đơn chứng từ.

   79 p vlute 24/10/2017 9 0

 • Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Dưới đây là bài giảng Hóa đơn chứng từ của Nguyễn Thị Cúc, bài giảng trình bày về những quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; xử lý vi phạm về hoá đơn (in hóa đơn, đăng ký và phát hành hoá đơn, sử dụng hoá đơn,...). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   39 p vlute 24/10/2017 6 0

 • Bài giảng Chế độ hóa đơn chứng từ áp dụng từ 01/01/2011 - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Chế độ hóa đơn chứng từ áp dụng từ 01/01/2011 - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Chế độ hóa đơn chứng từ áp dụng từ 01/01/2011 của Nguyễn Thị Cúc giới thiệu tới các bạn về những việc doanh nghiệp cần làm; các loại hóa đơn; hình thức hoá đơn; nội dung trên hóa đơn; đối tượng được tự tạo hóa đơn; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp;... Mời các bạn tham khảo.

   80 p vlute 24/10/2017 8 0

 • Bài giảng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt nêu lên khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); người nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế TTĐB; đối tượng không chịu thuế; căn cứ và phương pháp tính thuế; thuế suất thuế TTĐB; hoàn thuế; khấu trừ thuế; giảm thuế TTĐB.

   46 p vlute 24/10/2017 12 0

 • Bài giảng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 do Nguyễn Thị Cúc biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những nội dung cốt lõi của nghị định đó là những quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về nghị định này.

   20 p vlute 24/10/2017 7 0

 • Bài giảng Chính sách thuế

  Bài giảng Chính sách thuế

  Bài giảng Chính sách thuế được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về thuế; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế bảo vệ môi trường; thuế giá trị gia tăng. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Thuế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   117 p vlute 24/10/2017 10 0

 • Bài giảng Luật Thuế và Luật Quản lý thuế trong lãnh vực hải quan - ThS. Đỗ Ngọc Dung

  Bài giảng Luật Thuế và Luật Quản lý thuế trong lãnh vực hải quan - ThS. Đỗ Ngọc Dung

  Bài giảng Luật Thuế và Luật Quản lý thuế trong lãnh vực hải quan của ThS. Đỗ Ngọc Dung trình bày tổng quan về thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế bảo vệ môi trường; Luật Quản lý thuế. Với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích.

   168 p vlute 24/10/2017 5 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Chương 1 của bài giảng Luật Kinh tế trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Luật Kinh tế. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm: Khái quát chung về Luật Kinh tế, vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường, nguồn của Luật Kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vlute 24/10/2017 6 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 2 (p1) - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 2 (p1) - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế - Chương 2 (p1) trang bị cho người học những hiểu biết pháp luật về chủ thể kinh doanh. Trong chương này gồm có các nội dung cụ thể như: Khái quát chung về doanh nghiệp; thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; các quyền và nghĩa vụ của cơ bản của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 24/10/2017 7 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 3 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 3 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế chương 3 cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về pháp luật về hợp đồng như: Khái quát chung về hợp đồng; giao kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng; sửa đổi, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng; hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 24/10/2017 6 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 4 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 4 - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Chương 4 đề cập đến các vấn đề pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Thông qua chương này người học sẽ biết được khái quát về tranh chấp kinh doanh và phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, biết được thủ tục giải quyết tranh chấp trong kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 24/10/2017 4 0

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 2 (p2) - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 2 (p2) - ThS. Đỗ Mạnh Phương

  Chương này giới thiệu các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà cụ thể đó là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.Thông qua chương này người học có thể hiểu biết về pháp luật công ty hợp danh và pháp luật về doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vlute 24/10/2017 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook