• Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 4 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

  Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 4 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

  Bài giảng Vi sinh vật học đại cương chương 4 trình bày quá trình sinh lý của vi sinh vật. Chương này gồm có các nội dung như: Quá trình dinh dưỡng, quá trình hô hấp, các yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh vật, các phương pháp khử trùng, di truyền và biến dị di truyền, quá trình sinh trưởng và phát triển.

   38 p vlute 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 5 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

  Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 5 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

  Chương 5 trình bày các quá trình chuyển hóa vật chất của vi sinh vật. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên, biết được quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa nitơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p vlute 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 6 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

  Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 6 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

  Chương 6 đề cập đến những vấn đề kỹ thuật và phương pháp tạo giống vi sinh vật. Thông qua chương này người học sẽ biết được các yêu cầu về chất lượng giống; biết được phương pháp tạo giống – phương pháp phân lập, phương pháp tạo giống – đột biến và biết được phương pháp giữ giống vi sinh vật.

   25 p vlute 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Công nghệ sinh học có thể hiểu đơn giản là công nghệ sử dụng các quá trình sinh học của các tế bào vi sinh vật, động vật và thực vật tạo ra thương phẩm phục vụ lợi ích của con người. Bài giảng này giới thiệu đến người học về công nghệ sinh học thực phẩm, lịch sử phát triển và triển vọng của công nghệ sinh học thực phẩm trong tương...

   53 p vlute 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 2 của bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm giới thiệu các nguyên liệu sản xuất thực phẩm như: Nguyên liệu rau quả; nguyên liệu súc sản, thủy sản; nguyên liệu lương thực; dầu thực vật, mỡ và tinh dầu; chè, thuốc lá, cà phê, ca cao, điều;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(1) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(1) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương này của bài giảng trình bày về công nghệ sản xuất sinh khối tế bào. Trong chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Sản xuất nấm men từ rỉ đường, sản xuất và thu nhận tảo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   70 p vlute 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(2) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(2) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng đề cập đến vấn đề tổng hợp acid amin bằng phương pháp vi sinh vật. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Bản chất của quá trình, sản xuất acid glutamic và bột ngọt, sản xuất Lysin bằng phương pháp vi sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p vlute 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương này tập trung trình bày các quá trình lên men yếm khí và ứng dụng của chúng. Các nội dung cụ thể trong chương gồm có: Lên men etylic và quá trình sản xuất rượu, lên men từ nấm men – công nghệ sản xuất bia, sản xuất rượu vang trái cây, lên men lactic và ứng dụng, lên men butyric, lên men pectin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p vlute 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(2) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(2) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng này giới thiệu về thực phẩm từ công nghệ lai tế bào. Trong chương này trình bày một số nội dung như: Công nghệ lai tế bào tạo kháng thể đơn dòng, kỹ thuật tạo thể khảm động vật, thực phẩm từ công nghệ nhân bản động vật, thu nhận các chất cho thực phẩm chức năng từ việc nuôi tế bào soma động vật,... Mời các bạn tham khảo...

   40 p vlute 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(1) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(1) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương này tập trung trình bày về sinh vật biến đổi gen. Chương này đề cập đến một số nội dung như: Công nghệ sinh học thực phẩm - Truyền thống và hiện đại, kỹ thuật di truyền – GMO/GMF, các sản phẩm từ vi sinh vật chuyển gen,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vlute 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Trong chương này sẽ đề cập đến những tranh luận về sự ảnh hưởng của kỹ thuật biến đổi di truyền đã kéo dài nhiều năm và xoay quanh những đóng góp tích cực và tiêu cực của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu thêm các nội dung chi tiết.

   36 p vlute 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(4) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(4) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng này đề cập đến thực phẩm chức năng thông qua một số nội dung sau: Khái niệm chung về thực phẩm chức năng; nhu cầu thị trường thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc; vị trí của thực phẩm chức năng; khó khăn trong thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p vlute 30/09/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook