• Bài giảng Giải tích B1

  Bài giảng Giải tích B1

  Bài giảng Giải tích B1 cung cấp cho người học các kiến thức: số thực, chuỗi số, hàm số liên tục, đạo hàm, tích phân, chuỗi Fourier. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   320 p vlute 27/02/2019 11 0

 • Bài giảng Giải tích B2

  Bài giảng Giải tích B2

  Bài giảng Giải tích B2 - Vi tích phân của hàm số nhiều biến cung cấp cho người học các kiến thức: Đường và mặt trong không gian, đạo hàm riêng và sự khả thi của hàm nhiều biến, tích phân bội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   253 p vlute 27/02/2019 12 0

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ 1

  Bài giảng Hóa học hữu cơ 1

  Bài giảng Hóa học hữu cơ 1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Đại cương, hidrocacbon no, hidrocacbon không no, hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p vlute 31/12/2018 30 0

 • Bài giảng Hoá học vô cơ 2

  Bài giảng Hoá học vô cơ 2

  Nội dung bài giảng "Hoá học vô cơ 2" gồm 13 chương nêu lên những kiến thức đại cương về kim loại, trình bày chi tiết về các kim loại từ nhóm IA đến VA và trình bày một số nét đại cương về kim loại chuyển tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   127 p vlute 31/12/2018 28 0

 • Bài giảng Hóa học các nguyên tốc đất hiếm

  Bài giảng Hóa học các nguyên tốc đất hiếm

  Nội dung Bài giảng Hóa học các nguyên tốc đất hiếm gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về các nguyên tố đất hiếm, vị trí, đặc điểm, cấu tạo, tính chất lý – hóa của các nguyên tố đất hiếm, các hợp chất của các nguyên tố đất hiếm, các khoáng vật và quặng chứa đất hiếm,...

   96 p vlute 31/12/2018 25 0

 • Bài giảng Hóa học công nghệ - môi trường 2

  Bài giảng Hóa học công nghệ - môi trường 2

  Nhằm giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc học tập học phần Hóa học công nghệ - môi trường bài giảng này gồm các mục tiêu chính như: Bám sát chương trình đề cương chi tiết học phần Hóa học công nghệ - môi trường 2 của hệ Cao đẳng sư phạm đã được bộ môn phát hành. Nội dung chính xác, rõ ràng được chọn lọc từ nhiều giáo trình phù hợp...

   86 p vlute 31/12/2018 27 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ 1

  Bài giảng Hóa học vô cơ 1

  Bài giảng Hóa học vô cơ 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. sự phân chia kim loại và phi kim, hiđro, oxi và nước, các nguyên tố nhóm VIIIA.

   129 p vlute 31/12/2018 32 0

 • Bài giảng Các phương pháp phổ nghiệm xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ

  Bài giảng Các phương pháp phổ nghiệm xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ

  Bài giảng Các phương pháp phổ nghiệm xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phổ; Phổ hồng ngoại (IR); Phổ tử ngoại – khả kiến (UV–VIS); Phổ khối lượng (MS); Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR); Xác định cấu trúc từ các loại phổ.

   72 p vlute 31/12/2018 21 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học hóa học 1

  Bài giảng Phương pháp dạy học hóa học 1

  Bài giảng Phương pháp dạy học hóa học 1 gồm có 10 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp dạy học hóa học một bộ phận của khoa học giáo dục, nhiệm vụ dạy học hóa học ở trường THCS, nội dung và cấu trúc của chương trình hóa học trường THCS, ...Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p vlute 31/12/2018 28 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 3: Không gian Vectơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian vectơ, tổ hợp tuyến tính, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, không gian vectơ con, không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, tọa độ và ma trận chuyển cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p vlute 27/11/2018 33 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 2: Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Định thức và các tính chất, định thức và ma trận khả nghịch, ứng dụng định thức để giải hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vlute 27/11/2018 32 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 1: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, các phép toán biến đổi sơ cấp trên dòng, hệ phương trình tuyến tính, ma trận khả nghịch, phương trình ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p vlute 27/11/2018 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook