• Bài giảng Hạng của ma trận và hệ phương trình tuyến tính - Phạm Gia Hưng

  Bài giảng Hạng của ma trận và hệ phương trình tuyến tính - Phạm Gia Hưng

  Việc giải bài toán hệ phương trình tuyến tính có một ý nghĩa to lớn trong nghiên cứu khoa học cũng như trong thực tế. Lý thuyết hạng của ma trận nhằm để giải quyết bài toán khi nào thì hệ phương trình tuyến tính có nghiệm. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Hạng của ma trận và hệ phương trình tuyến tính"...

   6 p vlute 28/02/2018 44 2

 • Bài giảng Toán cao cấp A3 - ThS. Đỗ Hoài Vũ

  Bài giảng Toán cao cấp A3 - ThS. Đỗ Hoài Vũ

  Phép tính vi phân hàm n biến; tích phân bội hai; tích phân bội ba; tích phân mặt;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Toán cao cấp A3" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   33 p vlute 28/02/2018 52 1

 • Bài giảng 2: Phương trình nghiệm phức (phần 3)

  Bài giảng 2: Phương trình nghiệm phức (phần 3)

  Phương pháp phân tích thành nhân tử; phương pháp đặt ẩn phụ là những nội dung chính mà "Bài giảng 2: Phương trình nghiệm phức (phần 3)" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   6 p vlute 28/02/2018 37 1

 • Bài giảng Phương pháp sai phân hữu hạn - Giải bài toán dẫn nhiệt

  Bài giảng Phương pháp sai phân hữu hạn - Giải bài toán dẫn nhiệt

  Bài giảng Phương pháp sai phân hữu hạn - Giải bài toán dẫn nhiệt trình bày cách thiết lập và giải bài toán dẫn nhiệt ổn định và không ổn định bằng phương pháp sai phân hữu hạn, các cách giải hệ phương trình bậc nhất bằng các phương pháp khác nhau. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   17 p vlute 28/02/2018 38 1

 • Bài giảng Dạng lượng giác của số phức (phần 1)

  Bài giảng Dạng lượng giác của số phức (phần 1)

  Bài giảng Dạng lượng giác của số phức (phần 1) sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về lý thuyết về chuyển một số phức sang dạng lượng giác; cách chuyển một số phức sang dạng lượng giác; bên cạnh đó sẽ giới thiệu tới các bạn một số ví dụ và bài tập cụ thể để các bạn tham khảo.

   5 p vlute 28/02/2018 44 1

 • Bài giảng môn học Toán học rời rạc

  Bài giảng môn học Toán học rời rạc

  Bài giảng môn học Toán học rời rạc cung cấp cho các bạn những kiến thức chính về: Tập hợp và logic mệnh đề, giải thuật và các phương pháp đếm, lý thuyết đồ thị và cây. Để hiểu rõ hơn về bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   93 p vlute 28/02/2018 50 1

 • Bài giảng Giới thiệu một số phương pháp thống kê nâng cao

  Bài giảng Giới thiệu một số phương pháp thống kê nâng cao

  Nội dung bài giảng "Giới thiệu một số phương pháp thống kê nâng cao" của PGS.TS. Hoàng Văn Minh trình bày về một số phương pháp thống kê nâng cao: hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic và phân tích sống còn.

   8 p vlute 28/02/2018 18 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 4 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 4 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 4: Hàm nhiều biến cung cấp cho người học các kiến thức về hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng và vi phân toàn phần, cực trị của hàm hai biến, tích phân bội trên hình chữ nhật, ứng dụng trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 28/02/2018 23 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 1: Hàm số một biến số có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vlute 28/02/2018 32 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 2 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 2 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân hàm một biến cung cấp cho người học các kiến thức về đạo hàm của hàm một biến, hàm khả vi, vi phân của hàm số, đạo hàm và vi phân cấp cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vlute 28/02/2018 27 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 3 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 3 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 3: Tích phân cung cấp cho người học các kiến thức về tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vlute 28/02/2018 29 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4 Cây trình bày các nội dung chính như: Ứng dụng của dữ liệu trừu tượng cây, ứng dụng cây gia phả, ứng dụng cây thư mục, cấu trúc dữ liệu trừu tượng cây,...

   73 p vlute 23/11/2017 45 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook