• Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 3: Không gian Vectơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian vectơ, tổ hợp tuyến tính, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, không gian vectơ con, không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, tọa độ và ma trận chuyển cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p vlute 27/11/2018 10 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 2: Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Định thức và các tính chất, định thức và ma trận khả nghịch, ứng dụng định thức để giải hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vlute 27/11/2018 12 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 1: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, các phép toán biến đổi sơ cấp trên dòng, hệ phương trình tuyến tính, ma trận khả nghịch, phương trình ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p vlute 27/11/2018 10 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 4: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p vlute 27/11/2018 8 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 giúp người học nắm được tổng quan về nhiệt động hóa học. Nội dung chi tiết bài giảng trình bày một số khái niệm cơ bản về hệ và môi trường, các thông số nhiệt động, hàm trạng thái, hàm quá trình, quá trình nhiệt động; nguyên lý I nhiệt động học và nguyên lý II nhiệt động học. Để nắm rõ hơn về...

   22 p vlute 31/10/2018 18 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Nhằm giúp các bạn đang học chuyên ngành Hóa học có thêm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Hóa đại cương dưới đây. Nội dung chương 6 bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung về điện cực, pin điện, ứng dụng việc đo thế điện cự, khái niệm về điện phân...

   5 p vlute 31/10/2018 19 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 sau khi học xong chương này người học có thể trang bị những hiểu biết về dung dịch: Một số khái niệm về dung dịch, dung dịch phân tử và dung dịch điện li. Để nắm rõ những kiến thức trong chương 5 của bài giảng này, mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 31/10/2018 25 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Chương 4: Động hóa học trong Bài giảng Hóa đại cương với mục tiêu nhằm giúp người học có thể nắm được các phần lý thuyết chung về tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học và phản ứng quang hóa. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 31/10/2018 18 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 giới thiệu đến người học cấu tạo chất. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cấu tạo nguyên tử, các đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học, các dạng liên kết hóa học, thuyết liên kết hóa trị, thuyết Orbital phân tử và cấu trúc phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vlute 31/10/2018 19 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Chương 2: Hiện tượng bề mặt và hệ phân tán keo trong bài giảng Hóa đại cương sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Năng lượng bề mặt – sức căng bề mặt; hiện tượng hấp phụ, hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học, Hấp phụ trên bề...

   12 p vlute 31/10/2018 16 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Chương 2: Động lực học chất điểm được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các định luật Newton, động lượng, nguyên lý tương đối Galilê. Với các bạn chuyên ngành Vật lý thì đây là tài liệu hữu ích.

   7 p vlute 24/09/2018 24 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 1: Động học chất điểm - HV Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 1: Động học chất điểm - HV Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Chương 1: Động học chất điểm - HV Nông nghiệp Việt Nam nêu lên một số khái niệm, vận tốc, gia tốc, chuyển động tròn, chuyển động đặc biệt. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về vấn đề này.

   5 p vlute 24/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook