• Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương 1 - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương 1 - ĐH Cần Thơ

  Chương 1 Số phức và ứng dụng thuộc bài giảng Toán kĩ thuật, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: định nghĩa, biểu diễn số phức trên hệ tọa độ, các dạng biểu diễn số phức, các phép tính, các tính chất, các dạng biểu diễn số phức, ứng dụng số phức để phân giải mạch điện ở trạng thái thường...

   30 p vlute 16/12/2014 167 1

 • Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương 3 - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương 3 - ĐH Cần Thơ

  Chương 3 Chuỗi fourier và biến đổi fourier thuộc bài giảng Toán kĩ thuật, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số dạng tín hiệu quan trọng, khái niệm hàm tuần hoàn, chuỗi fourier, tích phân fourier–biến đổi fourier, phân tích phổ tín hiệu.

   51 p vlute 16/12/2014 178 1

 • Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương mở đầu - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương mở đầu - ĐH Cần Thơ

  Chương mở đầu thuộc bài giảng Toán kĩ thuật, trong chương này giới thiệu khái quát cấu trúc nội dung bài giảng, giới thiệu các chương học sẽ được trình bày trong bài giảng Toán kĩ thuật, các kiến thức cần nắm,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p vlute 16/12/2014 97 1

 • Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương 4 - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương 4 - ĐH Cần Thơ

  Chương 4 Biến đổi laplace thuộc bài giảng Toán kĩ thuật, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: định nghĩa biến đổi laplace, các tính chất của biến đổi laplace, các định lý giới hạn, các định lý heaviside, biến đổi laplace của hàm tuần hoàn, tích chập và công thức duhamel (skip), biến đổi laplace ngược...

   33 p vlute 16/12/2014 80 1

 • Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương 2 - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Toán kĩ thuật: Chương 2 - ĐH Cần Thơ

  Chương 2 Phương trình vi phân và ứng dụng thuộc bài giảng Toán kĩ thuật, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2, ứng dụng phân giải quá trình quá độ của mạch điện.

   42 p vlute 16/12/2014 96 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook