• Bài giảng về môn Đại Số Tuyến Tính

    Bài giảng về môn Đại Số Tuyến Tính

    Bài giảng môn Đại Số Tuyến Tính cung cấp cho các bạn những kiến thức về ma trận, định mức; không gian véc tơ; hệ phương trình tuyến tính tổng quát; ánh xạ tuyến tính; dạng song tuyến tính – dạng toàn phương và một số nội dung khác.

     52 p vlute 30/07/2016 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook