• Giáo trình topo

    Giáo trình topo

    Giáo trình gồm 3 chương: tập hợp - lực lượng của các tập hợp, không gian tôpô, không gian mêtric; mỗi chương đều có bài tập tự luận minh họa để các bạn củng cố lại lý thuyết. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên cao học ngành Toán học. Mời các bạn cùng tham khảo.

     61 p vlute 29/07/2017 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook