• Bài giảng Vật lý - Chương 5: Điện trở

  Bài giảng Vật lý - Chương 5: Điện trở

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về điện trở, điện trở trong thiết bị điện tử, cách đọc trị số điện trở, các trị số điện trở thông dụng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   13 p vlute 30/08/2018 17 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 6: Tụ điện

  Bài giảng Vật lý - Chương 6: Tụ điện

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tụ điện, cấu tạo của tụ điện, hình dáng thực tế của tụ điện, sự phóng nạp của tụ điện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   11 p vlute 30/08/2018 20 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 8: Chất bán dẫn & Diode

  Bài giảng Vật lý - Chương 8: Chất bán dẫn & Diode

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chất bán dẫn & Diode, chất bán dẫn loại N, chất bán dẫn loại P, phân cực thuận cho Diode,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   9 p vlute 30/08/2018 10 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 7: Cuộn dây & Biến áp

  Bài giảng Vật lý - Chương 7: Cuộn dây & Biến áp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cuộn dây và biến áp, cấu tạo của cuộn cảm, các đại lượng đặc trưng của cuộn cảm, điện trở thuần của cuộn dây,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   7 p vlute 30/08/2018 14 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 9: Transistor

  Bài giảng Vật lý - Chương 9: Transistor

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo của Transistor, nguyên tắc hoạt động của Transistor, ký hiệu & hình dáng Transistor, phương pháp kiểm tra Transistor,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   14 p vlute 30/08/2018 14 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 12: Mạch dao động

  Bài giảng Vật lý - Chương 12: Mạch dao động

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch dao động, khái niệm về mạch dao động, mạch dao động hình Sin, mạch dao động hình sin dùng thạch anh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   8 p vlute 30/08/2018 8 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 10: Mạch khuếch đại

  Bài giảng Vật lý - Chương 10: Mạch khuếch đại

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch khuếch đại, khái niệm về mạch khuyếh đại, Chế độ hoạt động mạch khuyếch đại, ghép tầng qua tụ điện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   11 p vlute 30/08/2018 8 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 14: Radio - Casssette

  Bài giảng Vật lý - Chương 14: Radio - Casssette

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Radio - Casssette, phân tích sơ đồ khối của Radio - Cassette, tầng khuếch đại công xuất âm tần, khối cấp nguồn của Radio - Cassette,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   23 p vlute 30/08/2018 9 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 11: Mạch nguồn

  Bài giảng Vật lý - Chương 11: Mạch nguồn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch nguồn, bộ nguồn trong các mạch điện tử, mạch chỉnh lưu bán chu kỳ, mạch chỉnh lưu cả chu kỳ, mạch lọc dùng tụ điện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   10 p vlute 30/08/2018 16 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 13: Mosfet

  Bài giảng Vật lý - Chương 13: Mosfet

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Mosfet, cấu tạo và ký hiệu của Mosfet, nguyên tắc hoạt động của Mosfet, đo kiểm tra Mosfet,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   12 p vlute 30/08/2018 6 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 15: Khối Casssette & Bộ cơ

  Bài giảng Vật lý - Chương 15: Khối Casssette & Bộ cơ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khối Casssette & Bộ cơ, tóm lược các nguyên tắc hoạt động của Cassette, nguyên tắc ghi băng Cassette, nguyên tắc phát băng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   10 p vlute 30/08/2018 10 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 16: Nguyên lý truyền hình

  Bài giảng Vật lý - Chương 16: Nguyên lý truyền hình

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý truyền hình, đặc điểm của mắt người, nguyên lý truyền hình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   8 p vlute 30/08/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook