• Đề thi môn Toán ứng dụng năm học 2015-2016 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

  Đề thi môn Toán ứng dụng năm học 2015-2016 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

  Đề thi môn Toán ứng dụng giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về môn học thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Toán ứng dụng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p vlute 28/02/2018 22 1

 • Đề thi môn Hàm phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 (Mã đề thi: 1001-060-209)

  Đề thi môn Hàm phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 (Mã đề thi: 1001-060-209)

  Đề thi môn Hàm phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 gồm 13 câu hỏi giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về môn học thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Toán ứng dụng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p vlute 28/02/2018 23 1

 • Đề thi môn Hàm biến phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 (Mã đề thi: 1001-060-485)

  Đề thi môn Hàm biến phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 (Mã đề thi: 1001-060-485)

  Đề thi môn Hàm biến phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 10 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận bao quát toàn bộ kiến thức môn học. Bài tập trong đề thi này sẽ giúp các các bạn sinh viên biết được những kiến thức mình còn yếu để có sự đầu tư phù hợp nhằm nâng cao kiến thức về khía cạnh đó.

   6 p vlute 28/02/2018 27 1

 • Đề cương học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

  Đề cương học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

  Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về Lý thuyết xác suất và thống kê toán. Sau khi học xong học phần, người học có kiến thức nền tảng về lý thuyết xác suất, biết vận dụng để giải quyết một vấn đề thực tế trong sản xuất kinh doanh. Người học cũng được nắm được một cách cơ bản các kiến thức về thống kê toán, nắm được cách...

   9 p vlute 28/02/2018 29 1

 • Đề thi môn Hàm phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 (Mã đề thi: 1001-060-357)

  Đề thi môn Hàm phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 (Mã đề thi: 1001-060-357)

  Đề thi môn Hàm phức và phép biến đổi laplace năm học 2014-2015 gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận bao quát toàn bộ kiến thức môn học giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn.

   6 p vlute 28/02/2018 18 2

 • Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2016 lần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2016 lần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Nhằm giúp các bạn sinh viên đánh giá lại thực lực học tập của bản thân trước khi tham dự kì thi, mời các bạn tham khảo "Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2016 lần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng" dưới đây. Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

   5 p vlute 28/02/2018 24 1

 • Đề thi học kỳ I môn Vật lý A3 năm học 2014-2015 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

  Đề thi học kỳ I môn Vật lý A3 năm học 2014-2015 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

  Đề thi học kỳ I môn Vật lý A3 năm học 2014-2015 gồm 5 bài tập giúp người học ôn tập và củng cố lại kiến thức, làm quen với cách làm bài thi, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p vlute 28/02/2018 11 1

 • Đề thi HK môn Toán rời rạc năm 2016 lần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Đề thi HK môn Toán rời rạc năm 2016 lần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Mời các bạn cùng tìm hiểu Đề thi HK môn Toán rời rạc năm 2016 lần 2 trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng. Đề thi gồm có 4 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 75 phút. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   5 p vlute 28/02/2018 18 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 4 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 4 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 4: Hàm nhiều biến cung cấp cho người học các kiến thức về hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng và vi phân toàn phần, cực trị của hàm hai biến, tích phân bội trên hình chữ nhật, ứng dụng trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 28/02/2018 22 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 1 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 1: Hàm số một biến số có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vlute 28/02/2018 32 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 2 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 2 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân hàm một biến cung cấp cho người học các kiến thức về đạo hàm của hàm một biến, hàm khả vi, vi phân của hàm số, đạo hàm và vi phân cấp cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vlute 28/02/2018 27 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 3 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 3 - Phạm Trung Hiếu

  Bài giảng Toán cao cấp C1 - Chương 3: Tích phân cung cấp cho người học các kiến thức về tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vlute 28/02/2018 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook