• Ebook Toán học cao cấp (Nguyễn Đình Trí) -Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số

  Ebook Toán học cao cấp (Nguyễn Đình Trí) -Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số

  Tham khảo quyển Ebook Toán học cao cấp của NXB Giáo Dục (phép tính giải tích nhiều biến số), gồm những nội dung: Hàm số nhiều biến, ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học, tích phân bội,...

   275 p vlute 16/12/2014 396 2

 • Giáo trình Nhập môn Hàm thức - Tạ Lê Lợi

  Giáo trình Nhập môn Hàm thức - Tạ Lê Lợi

  Giáo trình Nhập môn Hàm thức do Tạ Lê Lợi cung cấp cho các bạn những kiến thức về: số phức - hàm phức; chuỗi lũy thừa - hàm giải tích; hàm chỉnh hình - tích phân Cauchy; kỳ dị - thặng dư. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học.

   86 p vlute 16/12/2014 99 1

 • Giáo trình Xác suất thống kê - ThS. Lê Đức Vĩnh

  Giáo trình Xác suất thống kê - ThS. Lê Đức Vĩnh

  Giáo trình Xác suất thống kê do ThS. Lê Đức Vĩnh biên soạn. Nội dung giáo trình gồm 6 chương, trình bày về phép thử, sự kiện; xác suất; biến ngẫu nhiên, vecto ngẫu nhiên, luật số lớn và các định lý giới hạn, những khái niệm cơ bản mở đầu về thống kê;...Mời bạn cùng tham khảo.

   156 p vlute 16/12/2014 132 4

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm biến phức - Nguyễn Thủy Thanh

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm biến phức - Nguyễn Thủy Thanh

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm biến phức trình bày các nội dung cơ bản: mặt phẳng phức và hàm biến thức, hàm chỉnh hình, lý thuyết tích phân hàm chỉnh hình, các tính chất cơ bản của hàm chỉnh hình, hàm da trị và diện Riemann, lý thuyết thặng dư và ứng dụng, ánh xạ bảo giác.

   567 p vlute 16/12/2014 88 4

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 - Mai Cẩm Tú

  Chương 3 Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, trong chương học này trình bày một số nội dung cần tìm hiểu sau: Quy luật không-một, nhị thức, poisson, siêu bội; quy luật đều, lũy thừa; quy luật phân phối chuẩn; quy luật T(n), x2(n), F(n1,n2).

   81 p vlute 16/12/2014 69 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Chương 5 Luật số lớn thuộc bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán, trong chương này trình bày nội dung về: Bất đẳng thức trebusep, định lý trebusep, định lý bernoulli, định lý giới hạn trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.

   26 p vlute 16/12/2014 91 2

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Chương 2 Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, nội dung chương 2 trình bày các kiến thức sau: Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

   92 p vlute 16/12/2014 71 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Chương 8 Kiểm định giả thuyết thống kê, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức về: Các khái niệm, kiểm định tham số, kiểm định phi tham số.

   115 p vlute 16/12/2014 83 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Chương 3 Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, cùng tìm hiểu chương học này với những kiến thức trình bày về: Quy luật không một, quy luật nhị thức, quy luật Poisson, quy luật phân phối đều, quy luật phân phối chuẩn, một số quy luật phân phối xác suất sử dụng trong thống kê.

   132 p vlute 16/12/2014 70 2

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Chương 4 Biến ngẫu nhiên hai chiều, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày sau: Khái niệm, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc.

   46 p vlute 16/12/2014 79 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, nội dung chương học này trình bày về: Các khái niệm cơ bản, định nghĩa cổ điển về xác suất, định nghĩa thống kê về xác suất, nguyên lý xác suất lớn và nguyên lý xác suất nhỏ, mối quan hệ giữa các biến cố, các định lý cộng và nhân xác suất, các công thức xác suất.

   140 p vlute 16/12/2014 66 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Chương 5 Các định lý giới hạn thuộc bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán, mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm nội dung cụ thể trong chương học này và vận dụng học tốt môn học lý thuyết xác suất và thống kê toán.

   9 p vlute 16/12/2014 67 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook