• Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ - Nhiệt): Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ - Nhiệt): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ - Nhiệt) gồm nội dung các chương: Chương 0 - Mở đầu, chương 1 - Động học chất điểm, chương 2 - Động lực học chất điểm. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi và bài tập giúp sinh viên tự rèn luyện kiến thức được học. Mời bạn đọc tham khảo.

   141 p vlute 29/11/2018 31 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ - Nhiệt): Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ - Nhiệt): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ - Nhiệt) gồm nội dung các chương: Chương 3 - Động học và động lực học vật rắn, chương 4 - Công và năng lượng, chương 5 - Thuyết tương đối hẹp Einstein, chương 6 - Chất lưu, chương 7 - Thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng, chương 8 - Các nguyên lý nhiệt động học.

   97 p vlute 29/11/2018 30 0

 • Ebook 5 phương trình làm thay đổi thể giới – Sức mạnh và chất thơ của toán học: Phần 1

  Ebook 5 phương trình làm thay đổi thể giới – Sức mạnh và chất thơ của toán học: Phần 1

  "5 phương trình làm thay đổi thế giới" được tuần báo Publisher's Weekly bình chọn là quyển sách hay nhất năm 1995 (trong số 21 quyển sách được chọn). Đó là 5 câu chuyện tuyệt vời trên con đường khoa học đi từ quả táo nổi tiếng đến quả bom nguyên tử... đầy tai tiếng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   138 p vlute 29/11/2018 30 0

 • Ebook 5 phương trình làm thay đổi thể giới – Sức mạnh và chất thơ của toán học: Phần 2

  Ebook 5 phương trình làm thay đổi thể giới – Sức mạnh và chất thơ của toán học: Phần 2

  Albert Einstein và phương trình năng lượng, nhà khoa học người Thuỵ Sĩ Daniel Bernoulli và phương trình thuỷ động lực học, nhà vật lý người Anh Michael Faraday và phương trình điện từ trường, Isaac Newton và phương trình vạn vật hấp dẫn, nhà toán lý người Đức Rudolf Julius Emmanuel Clausius và phương trình nhiệt động lực học - 5 con người và 5 phương...

   188 p vlute 29/11/2018 24 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 3: Không gian Vectơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian vectơ, tổ hợp tuyến tính, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, không gian vectơ con, không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, tọa độ và ma trận chuyển cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p vlute 27/11/2018 33 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 2: Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Định thức và các tính chất, định thức và ma trận khả nghịch, ứng dụng định thức để giải hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vlute 27/11/2018 32 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 1: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, các phép toán biến đổi sơ cấp trên dòng, hệ phương trình tuyến tính, ma trận khả nghịch, phương trình ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p vlute 27/11/2018 31 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Đại số tuyến tính- Chương 4: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p vlute 27/11/2018 30 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 giúp người học nắm được tổng quan về nhiệt động hóa học. Nội dung chi tiết bài giảng trình bày một số khái niệm cơ bản về hệ và môi trường, các thông số nhiệt động, hàm trạng thái, hàm quá trình, quá trình nhiệt động; nguyên lý I nhiệt động học và nguyên lý II nhiệt động học. Để nắm rõ hơn về...

   22 p vlute 31/10/2018 42 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Nhằm giúp các bạn đang học chuyên ngành Hóa học có thêm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Hóa đại cương dưới đây. Nội dung chương 6 bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung về điện cực, pin điện, ứng dụng việc đo thế điện cự, khái niệm về điện phân...

   5 p vlute 31/10/2018 42 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 sau khi học xong chương này người học có thể trang bị những hiểu biết về dung dịch: Một số khái niệm về dung dịch, dung dịch phân tử và dung dịch điện li. Để nắm rõ những kiến thức trong chương 5 của bài giảng này, mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 31/10/2018 44 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Chương 4: Động hóa học trong Bài giảng Hóa đại cương với mục tiêu nhằm giúp người học có thể nắm được các phần lý thuyết chung về tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học và phản ứng quang hóa. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 31/10/2018 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook