• Bài giảng Cơ sở tự động - TS. Hoàng Thái Hoàng

    Bài giảng Cơ sở tự động - TS. Hoàng Thái Hoàng

    Bài giảng Cơ sở tự động do TS. Hoàng Thái Hoàng biên soạn có cấu trúc gồm 10 chương trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về hệ số điều khiển tự động, mô hình toán học hệ thống liên tục, đặc tính động học, đánh giá tính ổn định của hệ thống, chất lượng của hệ thống điều khiển, thiết kế hệ thống điều khiển liên tục, mô tả...

     647 p vlute 23/07/2015 150 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook