• Lecture Digital signal processing: Chapter 3 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 3 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 3 presents the discrete-time systems. In this chapter, you will learn to: Input/output relationship of the systems, linear time-invariant (LTI) systems, FIR and IIR filters, causality and stability of the systems.

   49 p vlute 29/08/2019 7 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 4 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 4 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing - Chapter 4: FIR filtering and convolution includes content: Block processing methods (Convolution: direct form, convolution table; convolution: LTI form, LTI table; matrix form; flip-and-slide form; overlap-add block convolution method), sample processing methods.

   32 p vlute 29/08/2019 7 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 5 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 5 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 5 introduce z-Transform. In this chapter, you learned to: The z-transform, properties of the z-transform, causality and stability, inverse z-transform.

   34 p vlute 29/08/2019 8 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 6 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 6 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing - Chapter 6 introduce transfer function and digital filter realization. In this chapter, you will learn to: Transfer functions (Impulse response, difference equation, impulse response,...), digital filter realization (Direct form, canonical form, cascade form).

   46 p vlute 29/08/2019 10 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 7 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 7 - Nguyen Thanh Tuan

  After studying this chapter students will be able to understand frequency analysis of signals and systems. This chapter includes content: Discrete time fourier transform DTFT, discrete fourier transform DFT, fast fourier transform FFT.

   41 p vlute 29/08/2019 6 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Vật liệu bán dẫn

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Vật liệu bán dẫn

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Vật liệu bán dẫn. Chương 3 gồm có những nội dung chính: Khái niệm chung, tính dẫn điện của vật liệu bán dẫn, vật liệu bán dẫn tinh khuyết và không tinh khuyết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   5 p vlute 28/08/2019 24 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4: Vật liệu từ

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4: Vật liệu từ

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4 cung cấp cho người học kiến thức về vật liệu từ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p vlute 28/08/2019 10 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cấu tạo nguyên tử, phân tử, khuyết tật trong vật rắn, Lý thuyết phân vùng năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p vlute 28/08/2019 8 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phân cực của điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phân cực của điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phân cực của điện môi. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, hằng số điện môi của chất khí, hằng số điện môi lỏng, hằng số điện môi của chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p vlute 28/08/2019 14 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 6: Tính dẫn điện của điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 6: Tính dẫn điện của điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 6: Tính dẫn điện của điện môi. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm chung về tính dẫn điện, tính dẫn điện của điện môi khí, tính dẫn điện của chất lỏng, tính dẫn điện của điện môi rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vlute 28/08/2019 10 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 7: Tổn hao điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 7: Tổn hao điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 7: Tổn hao điện môi. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Khái niệm chung về tổn hao điện môi, tổn hao điện môi khí, tổn hao điện môi rắn, tổn hao điện môi lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 28/08/2019 8 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 8: Phóng điện trong điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 8: Phóng điện trong điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 8: Phóng điện trong điện môi. Nội dung trong chương này gồm có: Khái niệm chung về phóng điện trong điện môi, định nghĩa phóng điện trong điện môi, độ bền điện của điện môi, hiện tượng ion hoá và kích thích của nguyên tử trong chất khí, diễn biến quá trình phóng điện trong chất khí, đặc tính V-A của chất...

   14 p vlute 28/08/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook