• Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch logic số, thiết kế một mạch số, bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh), cổng XOR/XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vlute 30/07/2018 38 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, những đặc điểm của Số (digital features), quy trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chip Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vlute 30/07/2018 42 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p vlute 30/07/2018 37 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại Số Boolean và các cổng Logic

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại Số Boolean và các cổng Logic

  Bài giảng giúp người học hiểu được về đại số Boolean với đặc điểm là chỉ thực hiện trên hai giá trị/trạng thái 0(OFF) và 1(ON) nên rất phù hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch logic Số; các cổng logic cơ bản, từ đó có thể xây dựng nên các mạch logic hoặc các hệ thống số phức tạp trong những chương sau.

   56 p vlute 30/07/2018 33 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5.1: Mạch tổ hợp - Mạch tính toán số học

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5.1: Mạch tổ hợp - Mạch tính toán số học

  Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vlute 30/07/2018 36 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5.2: Mạch tổ hợp - Các loại mạch khác

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5.2: Mạch tổ hợp - Các loại mạch khác

  Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch giải mã (Decoder)/mạch mã hóa (Encoder); mạch dồn kênh (Multiplexer)/mạch chia kênh (Demultiplexer); mạch tạo Parity/mạch kiểm tra Parity; mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vlute 30/07/2018 21 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6.1: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6.1: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop

  Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop" cung cấp cho người học các kiến thức: Chốt S-R (S-R latch), chốt D, Flip-flop D, Flip-flop T, Flip-flop S-R, Flip-flop J-K, Flip-flop Scan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vlute 30/07/2018 29 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6.2: Mạch tuần tự - Bộ đếm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6.2: Mạch tuần tự - Bộ đếm

  Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Bộ đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters), thanh ghi (Register). Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p vlute 30/07/2018 33 1

 • Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 1 - Phạm Thị Minh Thái

  Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 1 - Phạm Thị Minh Thái

  Chương 1 "Tổng quan về hệ thống bảo vệ rơle" trong bài giảng Bảo vệ Rowle và tự động hóa giới thiệu đến các bạn những nội dung về nhiệm vụ và bảo vệ rơle, các dạng sự cố và trạng thái làm việc không bình thường tự động hóa, các yêu cầu cơ bản của hệ thống bảo vệ, các bộ phận của hệ thống bảo vệ,... Hy vọng nội dung bài giảng...

   26 p vlute 30/06/2018 43 0

 • Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 2 - Phạm Thị Minh Thái

  Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 2 - Phạm Thị Minh Thái

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 2 "Kỹ thuật chế tạo rơle" để nắm bắt được những nội dung về sử dụng nguyên tắc điện từ, sử dụng nguyên tắc cảm ứng, sử dụng linh kiện bán dẫn, vi mạch, sử dụng kỹ thuật vi xử lý. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học và nghiên cứu chuyên ngành Điện tử.

   12 p vlute 30/06/2018 41 0

 • Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 3 - Đặng Tuấn Khanh

  Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 3 - Đặng Tuấn Khanh

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 3 "Các loại rơle" thuộc bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa dưới đây để nắm bắt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chức năng của một số loại rơle như: Rơle điện từ, rơle trung gian điện từ, rơle tín hiệu, rơle thời gian,....

   26 p vlute 30/06/2018 34 0

 • Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 4 - Đặng Tuấn Khanh

  Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 4 - Đặng Tuấn Khanh

  Chương 4 "Biến dòng điện và biến điện áp" thuộc bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa do Đặng Tuấn Khanh biên soạn giới thiệu đến các bạn định nghĩa, đánh dấu cực tính, điều kiện làm việc của biến dòng điện, cấp chính xác của biến dòng điện, công suất của biến dòng điện và biến điện áp,... Với các bạn đang học và nghiên cứu...

   29 p vlute 30/06/2018 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook