• Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 1: Các kiến thức tổng quan

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 1: Các kiến thức tổng quan

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiến thức tổng quan. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   87 p vlute 31/05/2018 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch kênh

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch kênh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật chuyển mạch kênh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   93 p vlute 31/05/2018 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 3: Chuyển mạch kênh

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 3: Chuyển mạch kênh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển mạch kênh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   66 p vlute 31/05/2018 6 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 4: Kỹ thuật báo hiệu

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 4: Kỹ thuật báo hiệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật báo hiệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   75 p vlute 31/05/2018 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 5: Đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 5: Đồng bộ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu đồng bộ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p vlute 31/05/2018 10 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 6: Giao tiếp kết cuối

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 6: Giao tiếp kết cuối

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giao tiếp kết cuối. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   64 p vlute 31/05/2018 10 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 7: Kỹ thuật điều khiển trong tổng đài điện tử

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 7: Kỹ thuật điều khiển trong tổng đài điện tử

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật điều khiển trong tổng đài điện tử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   72 p vlute 31/05/2018 13 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 8: Diễn biến xử lý cuộc gọi

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 8: Diễn biến xử lý cuộc gọi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Diễn biến xử lý cuộc gọi. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   37 p vlute 31/05/2018 9 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 9: Điều hành - Khai thác - Bảo dưỡng tổng đài SPC

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 9: Điều hành - Khai thác - Bảo dưỡng tổng đài SPC

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Điều hành - Khai thác - Bảo dưỡng tổng đài SPC. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   54 p vlute 31/05/2018 12 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Lại Nguyễn Duy

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Lại Nguyễn Duy

  Nội dung chương 2: Các linh kiện bán dẫn thuộc bài giảng Kỹ thuật điện tử trình bày về chất bán dẫn và cơ chế dẫn điện, chuyển tiếp P – N và đặc tính chỉnh lưu, diode bán dẫn, transistor 2 cực tính (BJT – Bipolar Junction Transistor), transistor trường (FET: Field Effect Transistor), mạng tinh thể và liên kết hóa trị, chuyển động trôi và khuếch tán hạt...

   45 p vlute 29/01/2018 42 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Lại Nguyễn Duy

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Lại Nguyễn Duy

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử chương 1: Các khái niệm cơ bản trình bày nội dung về mạch điện và các khái niệm cơ bản, các phần tử 2 cực: các phần tử 2 cực thụ động và các phần tử nguồn, các định luật cơ bản của mạch điện, một số hệ thống thông tin điển hình. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   42 p vlute 29/01/2018 47 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3- Lại Nguyễn Duy

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3- Lại Nguyễn Duy

  Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Kỹ thuật điện tử chương 3: Các mạch ứng dụng của diode trình bày về lý thuyết bán dẫn, các ứng dụng của diode, các mô hình xấp xỉ diode, mạch chỉnh lưu toàn kỳ, mạch chỉnh lưu cầu.

   9 p vlute 29/01/2018 32 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook