• Bài giảng Cung cấp điện: Chương 6 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 6 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 6 Tính toán về điện trình bày về khái quát, sơ đồ thay thế của lưới điện, tổn thất khi truyền tải, tính toán tổn thất ở mạng điện hở khu vực, tính toán tổn thất ở mạng điện kín đơn giản, tính toán mạng điện có nhiều cấp điện áp, sử dụng đại số ma trận để xác định các thông số trạng thái làm...

   24 p vlute 27/10/2016 16 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 3 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 3 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 3 - Phụ tải điện do ThS. Phùng Đức Bảo Châu thực hiện. Bài giảng được trình bày với các nội dung: Đặt vấn đề, đồ thị phụ tải, những định nghĩa cơ bản và ký hiệu, xác định phụ tải tính toán, phương pháp tính một số phụ tải đặc biệt, một vài nét về dự báo phụ tải điện, bài toán ví dụ về xác...

   59 p vlute 27/10/2016 16 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 2 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 2 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 2 - Các loại lưới điện do ThS. Phùng Đức Bảo Châu trình bày về lưới điện đô thị, lưới điện nông thôn, lưới điện xí nghiệp, các loại dây và cáp điện, cấu trúc đường dây tải điện, những yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

   30 p vlute 27/10/2016 27 1

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 5 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 5 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 5 - Trạm biến áp do ThS. Phùng Đức Bảo Châu giảng dạy. Bài giảng được trình bày với các nội dung: Khái quát và phân loại; chọn vị trí, số lượng và công suất cho trạm; sơ đồ nối dây của trạm biến áp; cấu trúc trạm; vận hành trạm biến áp; nối đất trạm và đường dây tải điện; ví dụ - Chọn công suất...

   51 p vlute 27/10/2016 7 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 1 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 1 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 1 - Khái quát về hệ thống cung cấp điện do ThS. Phùng Đức Bảo Châu thực hiện. Bài giảng gồm có các nội dung: Nguồn điện, lưới điện và lưới cung cấp điện, những yêu cầu chung về lưới cung cấp điện, một số ký hiệu thường dùng. Để nắm vững nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo nội...

   51 p vlute 27/10/2016 34 1

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 4 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 4 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 4 - Chọn phương pháp cung cấp điện do ThS. Phùng Đức Bảo Châu tiến hành. Bài giảng được biên soạn với các nội dung: Khái quát, chọn điện áp định mức của mạng điện, chọn nguồn điện, sơ đồ mạng điện cao áp, sơ đồ mạng điện hạ áp, kết cấu của mạng điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết...

   35 p vlute 27/10/2016 5 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - Lựa chọn các phần tử trong hệ thống CCĐ. Bài giảng được thực hiện với các nội dung chính: Những điều kiện chung để lựa chọn, lựa chọn và kiểm tra cầu chì, lựa chọn và kiểm tra dao cách ly và cầu dao, lựa chọn và kiểm tra máy cắt điện, lựa chọn và kiểm tra máy cắt...

   28 p vlute 27/10/2016 27 1

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 8 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 8 - ThS. Phùng Đức Bảo Châu

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 8 - Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất COSφ trình bày về ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất COSφ, các biện pháp nâng cao hệ số công suất COSφ, tính toán bù công suất phản kháng, phân phối dung lượng Bù trong mạng điện, chọn tụ điện và điều chỉnh dung lượng Bù. Mời các bạn cùng tham khảo...

   45 p vlute 27/10/2016 24 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản

  Bài giảng Điện tử cơ bản

  Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng "Điện tử cơ bản" trình bày linh kiện điện tử thụ động, khối nguồn và ổn áp, chất bán dẫn và diode bán dẫn, các linh kiện bán dẫn khác,... Với các bạn đang học chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   183 p vlute 19/09/2016 105 7

 • Transistor trong mach IC - TS Lê Tuấn

  Transistor trong mach IC - TS Lê Tuấn

  Bài giảng Transistor trong mach IC cung cấp các kiến thức về Transistor lưỡng cực: kiến thức cơ sở về transistor lưỡng cực, transistor lưỡng cực ở chế độ tích cực thuận, profile phân bố tạp chất trong transistor lưỡng cực, sự co hẹp bề rộng vùng cấm, hệ số khuếch đại dòng, các đặc trưng một chiều, điện áp đánh thủng, so sánh với các linh...

   50 p vlute 22/07/2016 14 3

 • Bài giảng Phương pháp hấp thụ nguyên tử (UV – VIS)

  Bài giảng Phương pháp hấp thụ nguyên tử (UV – VIS)

  Bài giảng Phương pháp hấp thụ nguyên tử (UV – VIS) giới thiệu tới các bạn khái niệm về phương pháp; thiết bị đo UV – VIS; máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS; các chỉ tiêu thực hiện trên máy UV – VIS tại coste; một số chú ý trong thực nghiệm máy UV – VIS.

   17 p vlute 28/06/2016 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook