• Bài giảng Điện tử số: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 1 trình bày về "Hệ đếm và Mã". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ đếm trong điện tử số, các phép tính trong các hệ đếm, chuyển đổi giữa các hệ đếm, chuyển đổi một số từ các hệ đếm khác sang cơ số 10, chuyển đổi một số từ cơ số 10 sang các hệ đếm,...

   31 p vlute 30/08/2018 8 0

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 2 giúp người học hiểu về "Hàm logic và cổng logic". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các khái niệm cơ bản, đại số Boolean, biến và hàm logic, các hàm logic cơ bản, hàm logic 2 biến, các tính chất của đại số logic, các cổng logic cơ bản,...

   36 p vlute 30/08/2018 4 0

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 3 "Vi mạch số". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các khái niệm cơ bản, phân loại vi mạch số, đặc tính điện của IC, đặc tính nhiệt của IC, phần tử logic cơ bản dùng IC họ 74,....

   24 p vlute 30/08/2018 6 0

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mạch logic tổ hợp, biểu diễn mạch logic tổ hợp, tổng hợp (thiết kế) mạch logic tổ hợp, phân tích mạch logic tổ hợp, xây dựng hệ hàm,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vlute 30/08/2018 5 0

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 5a - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5a - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5a trình bày về "Mạch logic tuần tự". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Định nghĩa, mô hình, các phương pháp biểu diễn, mạch tuần tự đồng bộ và không đồng bộ, mạch tuần tự dạng Mealy và dạng Moore, các phần tử nhớ.

   36 p vlute 30/08/2018 8 0

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 5b - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5b - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5b giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng hợp mạch tuần tự, hệ phương trình đặc trưng của mạch tuần tự, các bước tổng hợp mạch tuần tự, định nghĩa về trạng thái tương đương,...

   31 p vlute 30/08/2018 4 0

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 5c - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5c - TS. Hoàng Văn Phúc

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Bộ đếm, phân loại bộ đếm, các trạng thái cấm trong bộ đếm, thiết kế bộ đếm đồng bộ, bộ đếm đồng bộ nhị phân tổng quát, bộ đếm đồng bộ cơ số 8, đếm ngược,...

   28 p vlute 30/08/2018 3 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 với mục tiêu chung nhằm trang bị kiến thức về thiết kế, kiểm tra các mạch logic số, các thành phần của hệ thống điện tử số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vlute 30/08/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 giúp người học hiểu về " Giới thiệu VHDL, cấu trúc chương trình VHDL". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lịch sử phát triển ngôn ngữ VHDL, Cấu trúc chương trình VHDL, Các dạng mô tả kiến trúc và ví dụ.

   36 p vlute 30/08/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 trình bày về "Ngôn ngữ VHDL". Nội dung cụ thể của chương này gồm: Mô phỏng trên ModelSim, Configuration, đối tượng dữ liệu, kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vlute 30/08/2018 5 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vlute 30/08/2018 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 trình bày về "Phát biểu tuần tự". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: VHDL statements, sequential statements (Phát biểu tuần tự), lệnh LOOP: 3 kiểu, trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vlute 30/08/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook