• Tài liệu Bài tập điện tử số

  Tài liệu Bài tập điện tử số

  Bài tập điện tử số sẽ là nguồn kiến thức bổ ích cho các bạn đang ôn thi cũng như đang học học phần này. Tài liệu gồm các câu hỏi bài tập liên quan đến điện tử số. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   10 p vlute 27/10/2016 24 2

 • Bài giảng Màn hình Plasma

  Bài giảng Màn hình Plasma

  Bài giảng Màn hình Plasma giới thiệu về phương pháp tái tạo hình ảnh của các loại màn hình; lịch sử phát triển màn hình; cấu tạo của màn hình Plasma; nguyên tắc hoạt động của màn hình; ưu nhược điểm của màn hình Plasma; ứng dụng của màn hình Plasma trong cuộc sống.

   54 p vlute 27/10/2016 7 0

 • Bài giảng môn học Máy điện

  Bài giảng môn học Máy điện

  Bài giảng môn học Máy điện gồm có các nội dung chính: Mở đầu, máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu hơn về nội dung bài giảng.

   91 p vlute 27/10/2016 37 6

 • Bài giảng Sợi quang trong thông tin liên lạc

  Bài giảng Sợi quang trong thông tin liên lạc

  Bài giảng Sợi quang trong thông tin liên lạc bao gồm những nội dung về các phần tử cơ bản của một hệ thống thông tin; phổ điện tử của hệ thống thông tin; quá trình phát triển hệ thống thông tin sợi quang và một số nội dung khác.

   36 p vlute 27/10/2016 14 1

 • Bài giảng Sợi quang

  Bài giảng Sợi quang

  Bài giảng Sợi quang sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về đặc điểm sợi quang; cấu tạo của sợi quang; cơ sở vật lý về sự truyền ánh sáng trong sợi quang; các mode dẫn truyền trong sợi quang; công nghệ chế tạo sợi quang.

   34 p vlute 27/10/2016 6 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 7 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 7 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 7 gồm có: Laplace transform, circuit element models, circuit analysis, transient analysis. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 27/10/2016 6 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 4 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 4 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 4 gồm có những nội dung chính sau: Maximum power transfer, matlab fundamentals, lass class cont’d, single frequency AC analysis (MultiSim). Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 27/10/2016 7 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 2 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 2 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính cần tìm hiểu trong chương này gồm có: Methods of analysis, thevenin’s theorem, norton theorem. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p vlute 27/10/2016 1 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 1 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 1 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Signal and Image processing, machine learning, multisim software, Kirchoff's Current Law(KCL) and Kirchoff's Voltage Law (KVL), circuit analysis. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 27/10/2016 3 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 3 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 3 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: T,

   30 p vlute 27/10/2016 3 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 5 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 5 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 5 trình bày những nội dung chính sau: Magnetically coupled circuits, transformer, resonance. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   22 p vlute 27/10/2016 1 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 6 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 6 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 6 gồm có: Trigonometric fourier series, plot function - MATLAB, circuit application (Applying Fourier series). Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 27/10/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook