• Giáo trình Thực hành phân tích mạch AC - DC

  Giáo trình Thực hành phân tích mạch AC - DC

  Giáo trình Thực hành phân tích mạch AC - DC gồm có 6 bài: Bài 1 - Chương trình Electronic Workbench, bài 2 - Nguyên lý xếp chồng, bài 3 - Mạch tương đương Thevenin và Norton, bài 4 - Xác định các thông số của mạng 2 cửa, bài 5 - Khảo sát mạch lọc thụ động R-L-C, bài 6 - Kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p vlute 24/09/2018 51 3

 • Bài giảng Truyền động điện - Huỳnh Vũ Quốc Khánh

  Bài giảng Truyền động điện - Huỳnh Vũ Quốc Khánh

  Bài giảng Truyền động điện do Huỳnh Vũ Quốc Khánh biên soạn trình bày các nội dung sau: Động học hệ thống động cơ- tải, truyền động động cơ DC vòng hở, truyền động động cơ AC KĐB 3pha, điều khiển vận tốc động cơ không đồng bộ,

   326 p vlute 24/09/2018 48 2

 • Bài giảng Môn điện tử số - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng Môn điện tử số - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng Môn điện tử số gồm 9 chương cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản lẫn nâng cao về bộ môn này: Hệ đếm, đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm, mạch logic tổ hợp, mạch logic tuần tự, mạch phát xung và tạo dạng xung, bộ nhớ bán dẫn,... Qua đó giúp các bạn hiểu và nắm vững các kiến thức có trong bài giảng. Mời...

   273 p vlute 24/09/2018 36 0

 • Bài giảng Đo lường và tự động hóa - ThS. Bùi Thúc Minh

  Bài giảng Đo lường và tự động hóa - ThS. Bùi Thúc Minh

  Bài giảng Đo lường và tự động hóa của bộ môn điện công nghiệp cung cấp cho người học những kiến cơ bản về: các phương pháp đo các thông số vật lý dựa trên các nguyên tắc tự động điều khiển và một số thiết bị đo lường cảm biến sử dụng trong các hệ thống sản xuất. Để nắm vững nội dung của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vlute 24/09/2018 49 0

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 1 trình bày về "Hệ đếm và Mã". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ đếm trong điện tử số, các phép tính trong các hệ đếm, chuyển đổi giữa các hệ đếm, chuyển đổi một số từ các hệ đếm khác sang cơ số 10, chuyển đổi một số từ cơ số 10 sang các hệ đếm,...

   31 p vlute 30/08/2018 47 1

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 2 giúp người học hiểu về "Hàm logic và cổng logic". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các khái niệm cơ bản, đại số Boolean, biến và hàm logic, các hàm logic cơ bản, hàm logic 2 biến, các tính chất của đại số logic, các cổng logic cơ bản,...

   36 p vlute 30/08/2018 41 1

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 3 "Vi mạch số". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các khái niệm cơ bản, phân loại vi mạch số, đặc tính điện của IC, đặc tính nhiệt của IC, phần tử logic cơ bản dùng IC họ 74,....

   24 p vlute 30/08/2018 56 1

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mạch logic tổ hợp, biểu diễn mạch logic tổ hợp, tổng hợp (thiết kế) mạch logic tổ hợp, phân tích mạch logic tổ hợp, xây dựng hệ hàm,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vlute 30/08/2018 34 1

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 5a - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5a - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5a trình bày về "Mạch logic tuần tự". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Định nghĩa, mô hình, các phương pháp biểu diễn, mạch tuần tự đồng bộ và không đồng bộ, mạch tuần tự dạng Mealy và dạng Moore, các phần tử nhớ.

   36 p vlute 30/08/2018 45 1

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 5b - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5b - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5b giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng hợp mạch tuần tự, hệ phương trình đặc trưng của mạch tuần tự, các bước tổng hợp mạch tuần tự, định nghĩa về trạng thái tương đương,...

   31 p vlute 30/08/2018 29 1

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 5c - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Điện tử số: Chương 5c - TS. Hoàng Văn Phúc

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Bộ đếm, phân loại bộ đếm, các trạng thái cấm trong bộ đếm, thiết kế bộ đếm đồng bộ, bộ đếm đồng bộ nhị phân tổng quát, bộ đếm đồng bộ cơ số 8, đếm ngược,...

   28 p vlute 30/08/2018 38 1

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 với mục tiêu chung nhằm trang bị kiến thức về thiết kế, kiểm tra các mạch logic số, các thành phần của hệ thống điện tử số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vlute 30/08/2018 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook