• Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền dẫn có dây, truyền dẫn không dây, delay trong truyền dẫn và dung lượng kênh truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p vlute 31/05/2018 12 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền bất đồng bộ, truyền đồng bộ, nhiễu Gauss và tỷ lệ lỗi bit, mã hóa kênh, các kỹ thuật nén dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p vlute 31/05/2018 7 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng, quản lý kết nối, nghi thức lớp liên kết dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p vlute 31/05/2018 11 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức về mạng MODBUS và mạng CAN. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p vlute 31/05/2018 11 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án 802, mô hình TCP/IP, Ethernet, Token Pass, Token Ring, địa chỉ IP, định tuyến, thiết bị mạng và liên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vlute 31/05/2018 12 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Giới thiệu một số khái niệm trong DSP" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu, hệ thống, phân loại tín hiệu, phân loại hệ thống, hệ thống xử lý tín hiệu số, tần số – tín hiệu liên tục thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vlute 31/05/2018 9 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình sai phân, hiện thực hệ RRTG, tương quan giữa các tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p vlute 31/05/2018 10 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 3: Biến đổi Z" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất của BĐ Z, biến đổi Z hữu tỉ, biến đổi Z ngược, biến đổi Z một phía, phân tích hệ LTI. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vlute 31/05/2018 7 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 4: Tín hiệu và hệ thống trong miền tần số" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tần số của tín hiệu LTTG, phân tích tần số của tín hiệu RRTG, các tính chất của BĐ Fourier cho các tín hiệu RRTG, đặc trưng miền tần số của hệ LTI, bộ lựa chọn tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p vlute 31/05/2018 8 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 5: Biến đổi Fourier rời rạc (DFT)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Fourier rời rạc, lấy mẫu miền tần số, biến đổi Fourier rời rạc, Fourier rời rạc - biến đổi tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 31/05/2018 8 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 6: Giải thuật cho biến đổi Fourier" cung cấp cho người học các kiến thức: DFT & IDFT, phương pháp chia -trị, FFT cơ số 2, Parallel-Pipelined architecture, hiện thực các giải thuật FFT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vlute 31/05/2018 7 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 7 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 7 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 7: Hiện thực các hệ thống RRTG" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc hiện thực cho hệ FIR, cấu trúc hiện thực cho hệ IIR, không gian trạng thái, lượng tử hóa các hệ số của bộ lọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vlute 31/05/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook