• Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 5 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 5 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 5: Các mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán, trình bày các nội dung: định nghĩa, ký hiệu; mạch khuếch đại đảo, mạch khuếch đại không đảo, mạch cộng, mạch trừ, mạch tích phân, mạch vi phân. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Điện.

   7 p vlute 29/01/2018 35 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 6 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 6 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 6: Mạch tạo xung, trình bày các nội dung: mạch lọc RC, đáp ứng của mạch lọc thông cao ngõ vào là xung vuông, ngõ vào là chuỗi xung vuông (sóng vuông), đáp ứng của mạch lọc thông thấp, mạch xén ở mức trên, mạch xén ở mức dưới. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Điện.

   10 p vlute 29/01/2018 29 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn, trình bày các nội dung chính: khái niệm, các tham số của diode bán dẫn, Phân tích mạch DC chứa diode, phân tích mạch tín hiệu nhỏ cho diode, đường tải, phân tích tín hiệu lớn cho diode, diode ổn áp (Zener), chỉnh lưu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện.

   9 p vlute 29/01/2018 41 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực, trình bày các nội dung: giới thiệu chung, chế độ làm việc của BJT, ba sơ đồ cơ bản của BJT, đặc tính B chung, đặc tính E chung, đặc tính C chung, phân cực cho BJT, mạch phân cực E chung, mạch phân cực C chung, công tắc transistor,... Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Điện.

   21 p vlute 29/01/2018 41 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn, trình bày những nội dung chính: vật liệu bán dẫn, dòng điện trong bán dẫn, giản đồ năng lượng, lỗ trống và dòng lỗ trống, dòng khuếch tán, bán dẫn loại N, bán dẫn loại P, chuyển tiếp PN, phân cực thuận chuyển tiếp PN, phân cực ngược chuyển tiếp PN,... Đây là tài liệu...

   23 p vlute 29/01/2018 42 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 4 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 4 - Lý Chí Thông

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT, trình bày các nội dung: định nghĩa, ảnh hưởng của điện trở nguồn đối với mạch khuếch đại, ảnh hưởng của điện trở tải, mục đích phân cực DC, các chế độ làm việc của mạch BJT trong mạch khuếch đại, phân tích mạch khuếch đại cực phát chung,... Đây là...

   18 p vlute 29/01/2018 43 0

 • Bài giảng Truyền động điện: Chương II - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện: Chương II - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện - Chương II: Đặc tính cơ của động cơ điện, trình bày các nội dung: khái niệm chung, ĐTC của động cơ điện một chiều kích từ độc lập (song song); ĐTC của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp; ĐTC của động cơ điện không đồng bộ, các đặc tính công tác của động cơ đồng bộ. Đây là tài liệu tham khảo...

   55 p vlute 29/01/2018 20 0

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương III - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương III - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương III: Khuếch đại đo lường, trình bày các nội dung chính: giới thiệu khuếch đại đo lường, ứng dụng của khuếch đại đo lường, khuếch đại vi sai, khuếch đại đồng pha, và tính chất của các loại khuếch đại. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

   7 p vlute 29/01/2018 18 0

 • Bài giảng Truyền động điện: Chương III - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện: Chương III - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện - Chương III: Điều chỉnh các thông số đầu ra của truyền động điện, trình bày các nội dung chính: khái niệm chung, các chỉ tiêu chất lượng, các phương pháp điều khiển động cơ một chiều, các phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ, điều khiển động cơ đồng bộ, điều chỉnh tự động các thông số đầu...

   54 p vlute 29/01/2018 9 0

 • Tổng hợp bài tập Lý thuyết mạch

  Tổng hợp bài tập Lý thuyết mạch

  Tổng hợp bài tập Lý thuyết mạch gồm 33 bài tập về Lý thuyết mạch. Nội dung các bài tập bám sát chương trình học của môn Lý thuyết mạch, thuận tiện cho sinh viên tự ôn tập, kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho thi cử.

   12 p vlute 29/01/2018 15 0

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương IV - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương IV - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương IV: Khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng MOSFET, trình bày các nội dung chính: chế độ làm việc của MOSFET, khuếch đại áp, mô hình tín hiệu nhỏ của MOS, kiểu phân cực cho MOSFET, mạch khuếch đại nguồn chung,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

   24 p vlute 29/01/2018 11 0

 • Bài giảng Truyền động điện: Chương I - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện: Chương I - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện - Chương I: Những vấn đề chung của hệ truyền động điện, trình bày các nội dung cơ bản sau: cấu trúc của hệ truyền động điện, phần cơ của hệ truyền động điện, phương trình chuyển động của hệ truyền động, ĐTC và các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh...

   30 p vlute 29/01/2018 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook