• Bài giảng Truyền động điện: Chương II - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện: Chương II - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện - Chương II: Đặc tính cơ của động cơ điện, trình bày các nội dung: khái niệm chung, ĐTC của động cơ điện một chiều kích từ độc lập (song song); ĐTC của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp; ĐTC của động cơ điện không đồng bộ, các đặc tính công tác của động cơ đồng bộ. Đây là tài liệu tham khảo...

   55 p vlute 29/01/2018 13 0

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương III - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương III - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương III: Khuếch đại đo lường, trình bày các nội dung chính: giới thiệu khuếch đại đo lường, ứng dụng của khuếch đại đo lường, khuếch đại vi sai, khuếch đại đồng pha, và tính chất của các loại khuếch đại. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

   7 p vlute 29/01/2018 10 0

 • Bài giảng Truyền động điện: Chương III - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện: Chương III - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện - Chương III: Điều chỉnh các thông số đầu ra của truyền động điện, trình bày các nội dung chính: khái niệm chung, các chỉ tiêu chất lượng, các phương pháp điều khiển động cơ một chiều, các phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ, điều khiển động cơ đồng bộ, điều chỉnh tự động các thông số đầu...

   54 p vlute 29/01/2018 7 0

 • Tổng hợp bài tập Lý thuyết mạch

  Tổng hợp bài tập Lý thuyết mạch

  Tổng hợp bài tập Lý thuyết mạch gồm 33 bài tập về Lý thuyết mạch. Nội dung các bài tập bám sát chương trình học của môn Lý thuyết mạch, thuận tiện cho sinh viên tự ôn tập, kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho thi cử.

   12 p vlute 29/01/2018 8 0

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương IV - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương IV - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương IV: Khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng MOSFET, trình bày các nội dung chính: chế độ làm việc của MOSFET, khuếch đại áp, mô hình tín hiệu nhỏ của MOS, kiểu phân cực cho MOSFET, mạch khuếch đại nguồn chung,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

   24 p vlute 29/01/2018 10 0

 • Bài giảng Truyền động điện: Chương I - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện: Chương I - GV. Hà Xuân Hòa

  Bài giảng Truyền động điện - Chương I: Những vấn đề chung của hệ truyền động điện, trình bày các nội dung cơ bản sau: cấu trúc của hệ truyền động điện, phần cơ của hệ truyền động điện, phương trình chuyển động của hệ truyền động, ĐTC và các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh...

   30 p vlute 29/01/2018 12 0

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương I - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương I - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương I: Nguồn cung cấp một chiều, trình bày các nội dung chính: giới thiệu nguồn cung cấp một chiều, ổn áp một chiều tuyến tính, ổn áp một chiều switching, một số IC ổn áp. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

   24 p vlute 29/01/2018 6 0

 • Đề thi môn Lý thuyết trường điện từ

  Đề thi môn Lý thuyết trường điện từ

  Đề thi môn Lý thuyết trường điện từ tập hợp 14 đề thi Lý thuyết trường điện từ của năm 2006 và 2007. Nội dung các đề thi bám sát chương trình học của môn Lý thuyết trường điện từ, giúp sinh viên tự kiểm tra, ôn tập kiến thức chuẩn bị tốt cho môn thi Lý thuyết trường điện từ.

   14 p vlute 29/01/2018 10 0

 • Bài tập phần BJT - Môn Kỹ thuật điện

  Bài tập phần BJT - Môn Kỹ thuật điện

  Bài tập phần BJT - Môn Kỹ thuật điện tập hợp bài tập phần BJT, có kèm đáp án; thuận tiện cho sinh viên học tập và tham khảo.

   8 p vlute 29/01/2018 15 0

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương V - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương V - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương V: Các thông số của Op amp, trình bày các nội dung chính: điện khuếch đại không đầu vào, dòng vào, ảnh hưởng của dòng vào, dải điện áp đồng pha đầu vào, điện áp đầu ra cực đại, các phần tử ký sinh đầu vào, tụ và điện trở đầu vào, trở kháng đầu ra, khuếch đại đồng pha và CMR. Đây là tài liệu...

   21 p vlute 29/01/2018 7 0

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương II - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương II - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương II: Transistor lưỡng cực, trình bày các nội dung chính: giới thiệu về BJT, MOSFET, cấu trúc của BJT, chế độ hoạt động của BJT, mô hình Ebers-Moll (EM), mô hình E, đặc tính dòng điện – điện áp, hiệu ứng Early, miền tích cực,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

   21 p vlute 29/01/2018 8 0

 • Bài giảng Điện tử tương tự: Chương VI - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự: Chương VI - TS. Nguyễn Quốc Cường

  Bài giảng Điện tử tương tự - Chương VI: Các mạch tạo tín hiệu, trình bày các nội dung chính: mạch tạo tín hiệu sin, mạch tạo tín hiệu xung vuông và tam giác, nguyên lý tạo của mạch dao động tuyến tính, tiêu chuẩn Barkhausen, mạch giới hạn, mạch tạo tín hiệu sin sử dụng op-amp,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Điện...

   14 p vlute 29/01/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook