• Bài giảng Hóa học thực phẩm - TS. Đặng Thu Thủy

  Bài giảng Hóa học thực phẩm - TS. Đặng Thu Thủy

  Bài giảng "Hóa học thực phẩm" trình bày các nội dung: Nước, protein, lipid, carbohydrates, xác định độ ẩm và hoạt động của nước trong thực phẩm, xác định giá trị sinh học của protein trong thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p vlute 28/04/2017 39 3

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 1: Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 1: Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả

  Chương 1 - Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả. Một phần kiến thức cơ bản không thể tách rời trong quá trình thiết kế và xử lý dữ liệu thí nghiệm đó là các kiến thức về xác suất và thống kê. Mục đích của chương này là tập hợp lại một số khái niệm về xác suất, các phân phối thường được sử dụng trong sinh học nói...

   13 p vlute 28/04/2017 11 2

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết

  Kiểm định giả thiết là một bài toán hay gặp trong thống kê. Phạm vi nghiên cứu khá rộng và về mặt lý thuyết có những vấn đề khá phức tạp nếu muốn giải quyết thật tỷ mỷ, chính xác. Trong chương này trình bày một vài bài toán kiểm định giả thiết cụ thể liên quan đến các biến định lượng. Mời các bạn tham khảo.

   15 p vlute 28/04/2017 2 1

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 4: Bố trí thí nghiệm một nhân tố

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 4: Bố trí thí nghiệm một nhân tố

  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: Mô hình thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên (Completely randomized Design - CRD), mô hình thí nghiệm khối ngẫu nhiên (Randomized complete block design - RCBD), khối ngẫu nhiên với nhiều đơn vị thí nghiệm ở một nghiệm thức và khối, mô hình thí nghiệm ô vuông La tinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 28/04/2017 17 1

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 7: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 7: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 7 "Kiểm định một phân phối và bảng tương liên" gồm có những nội dung chính sau: Kiểm định một phân phối, bảng tương liên 1 x k, kiểm định chính xác của Fisher đối với bảng tương liên 2×2, xác định mức liên kết trong dịch tễ học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 28/04/2017 16 2

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 5: Bố trí thí nghiệm hai nhân tố

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 5: Bố trí thí nghiệm hai nhân tố

  Bài giảng chương 5 "Bố trí thí nghiệm hai nhân tố" gồm có những nội dung chính sau: Kiểu thí nghiệm hai nhân tố chéo nhau, kiểu thí nghiệm hai nhân tố phân cấp, kiểu thí nghiệm hai nhân tố chia ô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 28/04/2017 6 1

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 3: Một số khái niệm về thiết kế thí nghiệm

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 3: Một số khái niệm về thiết kế thí nghiệm

  Chương 3 trình bày một số khái niệm về thiết kế thí nghiệm. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân loại thí nghiệm, một số khái niệm trong thiết kế thí nghiệm, các bước tiến hành thí nghiệm, sai số thí nghiệm, bố trí động vật vào các nghiệm thức, phương pháp làm mù, tăng độ chính xác của ước tính, dung lượng mẫu cần thiết....

   13 p vlute 28/04/2017 14 1

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 6: Tương quan và hồi quy

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 6: Tương quan và hồi quy

  Trong chương này chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa hai biến định lượng được khảo sát đồng thời trên một đám đông, điều này có nghĩa là khi ta lấy ngẫu nhiên một cá thể của đám đông ra xem xét thì phải cân đo, phân tích, thử nghiệm đồng thời hai đặc tính sinh học định lượng X và Y. Mời các bạn các bạn tham khảo.

   13 p vlute 28/04/2017 6 1

 • Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 2 - Nguyễn Hữu Trí

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 2 - Nguyễn Hữu Trí

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật - Chương 2 "Hệ thần kinh" trình bày hai nội dung chính, đó là: Sự tiến hóa của hệ thần kinh, hệ thần kinh ở động vật có xương sống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p vlute 31/03/2017 13 1

 • Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 4 - Nguyễn Hữu Trí

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 4 - Nguyễn Hữu Trí

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 4 cung cấp những nội dung cơ bản về hệ nội tiết. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát hệ nội tiết, các tuyến nội tiết chính ở người. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 31/03/2017 16 0

 • Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 1 - Nguyễn Hữu Trí

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 1 - Nguyễn Hữu Trí

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 1 giới thiệu về giới động vật và tổ chức cơ thể động vật. Nội dung chương này gồm có: Cấu trúc chung của cơ thể sống, vị trí của giới động vật trong sinh giới, hệ thống phân loại động vật, các loại mô động vật, các hệ cơ quan trong cơ thể động vật. Mời tham khảo.

   23 p vlute 31/03/2017 13 0

 • Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 3 - Nguyễn Hữu Trí

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 3 - Nguyễn Hữu Trí

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 3 - Hệ thụ cảm gồm có các nội dung cụ thể sau: Các thụ quan ở da và nội quan, vị giác và khứ giác, thị giác, thính giác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p vlute 31/03/2017 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook