• Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

  Chương 3 cung cấp các kiến thức về Enzyme như: Bản chất và cấu tạo của Enzyme, cơ chế tác dụng của Enzyme, tiền Enzyme (zymogen, proEnzyme) và sự hoạt hóa, tính đặc hiệu của Enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng Enzyme, cách gọi tên và phân loại Enzyme, các phương pháp nghiên cứu Enzyme, ứng dụng và nguồn thu nhận Enzyme. Mời các bạn...

   17 p vlute 24/04/2018 18 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

  Chương 6 của giảng Hóa sinh thực phẩm giới thiệu về vitamin và khoáng. Chương này giúp người học nắm bắt các tính chất chung của vitamin và chất khoáng, phân loại vitamin, biết được một số vitamin tan trong béo và một số vitamin tan trong nước và coenzyme của chúng, biết được thành phần cấu tạo của một số chất khoáng... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 24/04/2018 14 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

  Trong chương 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về glucid thông quan các nội dung như: Khái niệm về glucid (hydratcacbon), monosaccharide, polysaccharide, các biến đổi khi chế biến thực phẩm với nguyên liệu giàu đường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   20 p vlute 24/04/2018 22 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

  Bài giảng trình bày khái niệm chung, lipid đơn giản, lipid phức tạp, sự chuyển hóa lipid trong quá trình bảo quản, sự chuyển hóa lipid trong quá trình chế biến thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vlute 24/04/2018 15 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

  Bài giảng bao gồm 5 nội dung: Cấu trúc phân tử nước, tính chất của nước, trạng thái của nước trong thực phẩm, hoạt độ của nước và đường đẳng nhiệt hấp thụ, ảnh hưởng của hoạt độ nước đến thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vlute 24/04/2018 10 1

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 1 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 1 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Chương 1: Đại cương về thiết kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế, phân loại thiết kế, tổ chức công tác thiết kế, nhiệm vụ thiết kế, các giai đoạn thiết kế, các tiêu chuẩn dùng trong công tác thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 24/04/2018 21 1

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 3 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 3 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Chương 3: Thiết lập mặt bằng nhà máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại mặt bằng nhà máy; các công trình bên trong nhà máy; các nguyên tắc thiết lập mặt bằng nhà máy; một số phương án bố trí mặt bằng nhà máy; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để đánh giá mặt bằng nhà máy; phân tích...

   5 p vlute 24/04/2018 22 1

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 5 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 5 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Chương 5: Nội dung thiết kế về xây dựng, điện nước, kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Những tính toán cơ bản về xây dựng; tính điện nước; tính kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vlute 24/04/2018 27 1

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 2 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 2 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Chương 2: Chọn địa điểm xây dựng nhà máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tầm quan trọng của việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, trình tự chọn địa điểm xây dựng nhà máy, các phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm...

   17 p vlute 24/04/2018 24 1

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 4 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 4 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Chương 4: Thiết kế công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về công nghệ; thiết kế công nghệ; các nguyên tắc tính cân bằng vật chất; tính toán và lựa chọn thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vlute 24/04/2018 17 1

 • Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Chương 1 của bài giảng Luật Thực phẩm giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thực phẩm, giới thiệu cấu trúc của hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, giới thiệu về Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế và Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p vlute 29/03/2018 31 2

 • Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 3 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 3 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm - Chương 3 đề cập đến vấn đề áp dụng luật vào thực tế quản lý bếp ăn tập thể. Nội dung chính trong chương 3 trình bày các nội dung về quản lý nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung cụ thể.

   47 p vlute 29/03/2018 32 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook