• Ebook Động vật học - Động vật có xương sống: Phần 1

  Ebook Động vật học - Động vật có xương sống: Phần 1

  Ebook Động vật học - Động vật có xương sống: Phần 1 gồm nội dung từ chương 1 đến hết chương 6, trình bày về đối tượng, nhiệm vụ của động vật có xương sống, ngành nửa dây sống, ngành dây sống, động vật dây sống thấp, động vật dây sống cao, lớp cá miệng tròn, trên lớp cá.

   114 p vlute 28/04/2017 8 3

 • Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoài Hương, KS. Phạm Minh Nhựt

  Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoài Hương, KS. Phạm Minh Nhựt

  Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật biên soạn bởi TS. Nguyễn Hoài Hương và KS. Phạm Minh Nhựt. Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật Phần 1 này gồm 2 bài đầu của bài giảng, bài mô thực vật và bài cấu trúc hình thái thực vật có hoa. Đây là tài liệu dùng cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học.

   21 p vlute 28/04/2017 2 0

 • Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Châu

  Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Châu

  Sinh hóa học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu thành phần hóa học của sinh vật nói chung, những chuyển hóa của các chất và quá trình chuyển hóa năng lượng trong họat động sống của một cơ thể sống. Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 1 mô tả cấu tạo hóa học của những chất có trong một cơ thể sống đó là glucide, proteine, enzyme.

   60 p vlute 28/04/2017 1 0

 • Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoài Hương, KS. Phạm Minh Nhựt

  Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoài Hương, KS. Phạm Minh Nhựt

  Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật được biên soạn bởi TS. Nguyễn Hoài Hương và KS. Phạm Minh Nhựt. Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật Phần 2 này gồm 2 bài cuối của bài giảng, bài xác đinh số lượng hồng cầu, bạch cầu và bài khảo sát enzyme catalase trong gan. Đây là tài liệu dùng cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học.

   15 p vlute 28/04/2017 2 0

 • Bài tập trắc nghiệm Di truyền học quần thể (Có đáp án)

  Bài tập trắc nghiệm Di truyền học quần thể (Có đáp án)

  Tài liệu gồm 52 câu trắc nghiệm ôn tập phần Di truyền học quần thể có đáp án. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ ôn tập thật hiệu quả và có kết quả cao trong kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vlute 28/04/2017 2 0

 • Ebook Hóa học hệ phân tán keo thủy lực

  Ebook Hóa học hệ phân tán keo thủy lực

  Với kết cấu nội dung gồm 2 phần, cuốn sách "Hóa học hệ phân tán keo thủy lực" sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lý thuyết hóa học các hệ phân tán keo, một số lĩnh vực ứng dụng của các hệ phân tán keo. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   174 p vlute 28/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hóa học thực phẩm - TS. Đặng Thu Thủy

  Bài giảng Hóa học thực phẩm - TS. Đặng Thu Thủy

  Bài giảng "Hóa học thực phẩm" trình bày các nội dung: Nước, protein, lipid, carbohydrates, xác định độ ẩm và hoạt động của nước trong thực phẩm, xác định giá trị sinh học của protein trong thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p vlute 28/04/2017 11 2

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 1: Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 1: Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả

  Chương 1 - Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả. Một phần kiến thức cơ bản không thể tách rời trong quá trình thiết kế và xử lý dữ liệu thí nghiệm đó là các kiến thức về xác suất và thống kê. Mục đích của chương này là tập hợp lại một số khái niệm về xác suất, các phân phối thường được sử dụng trong sinh học nói...

   13 p vlute 28/04/2017 5 2

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết

  Kiểm định giả thiết là một bài toán hay gặp trong thống kê. Phạm vi nghiên cứu khá rộng và về mặt lý thuyết có những vấn đề khá phức tạp nếu muốn giải quyết thật tỷ mỷ, chính xác. Trong chương này trình bày một vài bài toán kiểm định giả thiết cụ thể liên quan đến các biến định lượng. Mời các bạn tham khảo.

   15 p vlute 28/04/2017 1 1

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 4: Bố trí thí nghiệm một nhân tố

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 4: Bố trí thí nghiệm một nhân tố

  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: Mô hình thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên (Completely randomized Design - CRD), mô hình thí nghiệm khối ngẫu nhiên (Randomized complete block design - RCBD), khối ngẫu nhiên với nhiều đơn vị thí nghiệm ở một nghiệm thức và khối, mô hình thí nghiệm ô vuông La tinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 28/04/2017 5 1

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 7: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 7: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 7 "Kiểm định một phân phối và bảng tương liên" gồm có những nội dung chính sau: Kiểm định một phân phối, bảng tương liên 1 x k, kiểm định chính xác của Fisher đối với bảng tương liên 2×2, xác định mức liên kết trong dịch tễ học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 28/04/2017 3 2

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 5: Bố trí thí nghiệm hai nhân tố

  Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 5: Bố trí thí nghiệm hai nhân tố

  Bài giảng chương 5 "Bố trí thí nghiệm hai nhân tố" gồm có những nội dung chính sau: Kiểu thí nghiệm hai nhân tố chéo nhau, kiểu thí nghiệm hai nhân tố phân cấp, kiểu thí nghiệm hai nhân tố chia ô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 28/04/2017 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook