• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 trình bày về "Bộ xử lý lộ trình dữ liệu – Điều khiển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các bước thực hiện lệnh, bộ Multiplexer, bộ phận điều khiển, nguyên lý thiết kế luận lý, phần tử tuần tự, xây dựng lộ trình dữ liệu,...

   128 p vlute 31/01/2018 15 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Nguyễn Thanh Sơn

  Nội dung Chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổ chức và Cấu trúc bộ nhớ", cụ thể như: Các loại bộ nhớ, tính cục bộ, tận dụng lợi thế về cục bộ, các lớp tổ chức của bộ nhớ, chia nhỏ không gian địa chỉ,...

   72 p vlute 31/01/2018 9 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 do Nguyễn Thanh Sơn biên soạn trình bày các nội dung sau: Cuộc cách mạng Máy tính, lịch sử phát triển, phân loại Máy tính hiện nay, thành phần chính của máy tính, mổ xẻ bên trong một máy tính,...

   43 p vlute 31/01/2018 26 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 0 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 0 - Nguyễn Thanh Sơn

  Mục tiêu của môn học đối với chuyên ngành kiến trúc máy tính nhằm giúp các bạn nắm vững các kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của máy tính số, làm nền tảng để tìm hiểu cấu trúc (kiến trúc + mạch logic) của các phần tử khác nhau trong một máy tính số, vận dụng để thiết kế các khối chức năng, một phần hoặc 1 bộ phận của...

   12 p vlute 31/01/2018 17 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Nguyễn Thanh Sơn

  Sau khi học xong Chương 7 "Đa lõi, Đa xử lý & Máy tính cụm" này người học có thể hiểu về: Lập trình song song, định luật Amdahl, khả năng phát triển, Strong vs Weak Scaling, mô hình chia sẻ bộ nhớ, trao đổi thông điệp, cụm kết nối lỏng lẻo,...

   31 p vlute 31/01/2018 12 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần và cấu trúc, các bước thực hiện lệnh, tập lệnh MIPS, phép tính số học, mở rộng bit với số có dấu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p vlute 31/01/2018 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 do Nguyễn Thanh Sơn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm các phép số học, nhắc lại mạch số, phép trừ số nguyên, xử lý tràn, phần cứng thực hiện nhân, bộ nhân cải thiện, lệnh nhân trong MIPS,...

   43 p vlute 31/01/2018 11 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Nguyễn Thanh Sơn

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khác". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đặc tính của hệ thống I/O, lưu trữ trên đĩa, các vấn đề hiệu suất đĩa, lưu trữ Flash, các loại bộ nhớ Flash, thành phần kết nối, tín hiệu và Đồng bộ tuyến Bus,...

   41 p vlute 31/01/2018 11 0

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Chương 5 Form trong lập trình Web thuộc Bài giảng Lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Form là gì, các thành phần của form. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vlute 31/01/2018 16 0

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Nội dung chính của bài giảng Lập trình Web: Chương 1 là HTML là gì, thẻ và thuộc tính của thẻ Thuộc tính chung (Global attributes), thuộc tính sự kiện (Event attributes) MIME-type, trang web HTML đầu tiên, phân loại các thẻ HTML theo chức năng.

   28 p vlute 31/01/2018 19 0

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 0 do Nguyễn Hoàng Tùng biên soạn nhằm cung cấp thông tin chung, nội dung bài học, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên, tài liệu học tập, thông tin giảng viên...

   8 p vlute 31/01/2018 16 0

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 trình bày về "Cơ bản về JAVASCRIPT". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: JavaScript là gì, kiểu dữ liệu và cú pháp, xử lý sự kiện, sử dụng các đối tượng trong JavaScript, một số JavaScript APIs.

   42 p vlute 31/01/2018 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook