• Bài giảng Hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Văn Thuận

  Chương 4 - Hệ điều hành nhúng. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Kiến trúc hệ điều hành nhúng, các hệ điều hành nhúng điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p vlute 31/01/2019 9 0

 • Bài giảng Hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Văn Thuận

  Chương 1 - Tổng quan hệ thống nhúng. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Khái niệm hệ nhúng, kiến trúc tổng thể hệ thống nhúng. Mời các tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   34 p vlute 31/01/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Văn Thuận

  Chương 3 - Vi điều khiển và lập trình firmware. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tổng quan vi điều khiển, vi điều khiển họ 8051, vi điều khiển ARM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p vlute 31/01/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Văn Thuận

  Chương 5 - Phần mềm điều khiển trên PC. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Mô hình hệ thống đo lường và điều khiển số, lập trình giao tiếp cổng COM, lập trình giao tiếp cổng USB. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p vlute 31/01/2019 5 0

 • Bài giảng Hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Văn Thuận

  Chương 2 - Quy trình phát triển hệ thống nhúng. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tìm hiểu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống nhúng, thực thi hệ thống nhúng, kiểm thử hệ thống nhúng, triển khai bảo trì hệ thống nhúng.

   46 p vlute 31/01/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Văn Thuận

  Chương 6 - Giới thiệu công nghệ mới. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Công nghệ FPGA, công nghệ FPAA, công nghệ PSOC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   22 p vlute 31/01/2019 3 0

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Văn Thuận

  Chương 5 của bài giảng Lập trình hệ nhúng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình device driver trên Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Kernel module, device driver. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vlute 31/01/2019 4 0

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Văn Thuận

  Chương 2 - Lập trình vào ra căn bản trên Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Cài đặt môi trường phát triển, cơ bản về lập trình Linux, cơ chế lập trình giao tiếp thiết bị, lập trình điều khiển led, lập trình ghép nối nút bấm.

   27 p vlute 31/01/2019 5 0

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Văn Thuận

  Chương 3 - Lập trình vào ra nâng cao trên Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lập trình giao tiếp cổng COM theo chuẩn RS232, lập trình giao tiếp cổng USB, lập trình ghép nối ADC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 31/01/2019 6 0

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Văn Thuận

  Chương 1 - Cài đặt, tùy biến hệ điều hành nhúng Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu các thành phần cơ bản của hệ điều hành nhúng Linux; cài đặt hệ điều hành nhúng Linux trên KIT micro2440; cấu hình, tùy chỉnh, biên dịch nhân hệ điều hành Lập trình hệ nhúng.

   31 p vlute 31/01/2019 2 0

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Văn Thuận

  Chương 4 - Các kỹ thuật lập trình nâng cao. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tiến trình (process) và cơ chế sử dụng signal, lập trình xử lý đa tiến trình, giới thiệu về luồng, lập trình đa luồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 31/01/2019 2 0

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Văn Thuận

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Văn Thuận

  Chương 6 - Lập trình giao diện đồ họa trên Linux sử dụng nền tảng QT. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu nền tảng QT, cài đặt và cấu hình nền tảng QT, lập trình QT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 31/01/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook