• Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

  Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

  Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây đề xuất thuật toán metaheuristic PSOi để tìm kiếm phương án lập lịch dựa trên phương pháp tối ưu bầy đàn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   8 p vlute 25/08/2017 2 0

 • Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm

  Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm

  Bài viết Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm phân tích và đánh giá hiệu quả định tuyến của cấu trúc dữ liệu cây đa tiền tố và đề xuất kỹ thuật nâng cao hiệu quả định tuyến dựa trên việc sử dụng bộ nhớ đệm.

   10 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Thuật toán mới về so khớp Ontology

  Thuật toán mới về so khớp Ontology

  Bài viết Thuật toán mới về so khớp Ontology đề xuất thuật toán mới và một công cụ dựa trên thuật toán này để tìm sự tương đồng giữa các thực thể của các ontology đầu vào. Bài viết hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   12 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

  Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

  Bài viết Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng xây dựng mô hình mạng hỗn hợp mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

   6 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

  Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

  Bài viết Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục đề xuất bài toán khai thác tập phổ biến trên CSDL số lượng có sự phân cấp item, đồng thời đề xuất thuật toán để giải quyết bài toán này và áp dụng kĩ thuật diffset hai cấu trúc MByS, MBiS trong lưu trữ tidset của các itemset.

   8 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Truy vấn hướng đối tượng dựa trên đồ thị chữ ký

  Truy vấn hướng đối tượng dựa trên đồ thị chữ ký

  Bài viết Truy vấn hướng đối tượng dựa trên đồ thị chữ ký nêu lên một số khái niệm cơ sở; đồ thị chữ ký và thuật toán; mô hình ứng dụng. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   7 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  bài báo đề cập đến khung mô hình phân loại văn bản dựa trên phương thức khai thác đồ thị. Các văn bản được biểu diễn bằng đồ thị thay cho mô hình không gian vectơ truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Biểu diễn tập mờ loại hai đại số gia tử

  Biểu diễn tập mờ loại hai đại số gia tử

  Bài báo đề nghị một cách biểu diễn mới tập mờ loại hai đại số gia tử, biểu diễn theo các tập mờ loại hai đại số gia tử mức K. Từ đó thấy rõ hơn khả năng biểu diễn tính không chắc chắn của dạng tập mờ này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Về một cách tính giá trị định lượng ngữ nghĩa của phần tử trong đại số gia tử

  Về một cách tính giá trị định lượng ngữ nghĩa của phần tử trong đại số gia tử

  Bài báo trình bày phương pháp xác định giá trị định lượng ngữ nghĩa của một phần tử bất kỳ của đại số gia tử mộ cách trực tiếp, không qua các thủ tục đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Nguyên lý kế thừa và một số bài toán dãy bị chặn

  Nguyên lý kế thừa và một số bài toán dãy bị chặn

  Bài báo đề xuất nguyên lý kế thừa trong việc thiết kế các thuật toán tổ hợp. Dựa trên nguyên lý kế thừa phát triển bài toán dãy bị chặn được đề xuất trong thành một số bài toán dãy bị chặn dạng đặc biệt và giải quyết chúng bằng các thuật toán ngắn gọn.

   13 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Đồng bộ thích nghi mạng CNN hỗn loạn và ứng dụng trong bảo mật truyền thông

  Đồng bộ thích nghi mạng CNN hỗn loạn và ứng dụng trong bảo mật truyền thông

  Bài báo giải quyết bài toán đồng bộ tín hiệu hỗn loạn của một lớp mạng nơ ron tế bào với nhiều tham số chưa biết bằng lý thuyết điều khiển thích nghi. Các thuật điều khiển và luật cập nhật tham số đưa ra được chứng minh đảm bảo tính đồng bộ toàn cục dựa trên lý thuyết ổn định Lyapunov.

   11 p vlute 25/08/2017 0 0

 • Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Bài báo đề xuất một phương pháp mới cho bài toán phân lớp mở sử dụng đại số gia tử HA. Các tác giả đã chỉ ra rằng kết quả của các phương pháp dựa trên đại số gia tử phụ thuộc đến tham số mờ của các gia tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vlute 25/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook