• Áp dụng sản xuất tinh gọn vào lĩnh vực bảo mật thông tin

    Áp dụng sản xuất tinh gọn vào lĩnh vực bảo mật thông tin

    Bảo mật thông tin trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay giữ một vai trò sống còn đối với các doanh nghiệp và các tổ chức. Mặc dù đa số các doanh nghiệp và các tổ chức đều áp dụng các chương trình bảo mật thông tin cho toàn bộ hệ thống tin học của mình, nhưng những chương trình này vẫn chưa hoạt động đạt hiệu quả tốt. Cuộc khủng hoảng chi...

     7 p vlute 20/05/2016 82 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook