• Giáo trình Trí tuệ nhân tạo- Đại học Sư Phạm Hà Nội

  Giáo trình Trí tuệ nhân tạo- Đại học Sư Phạm Hà Nội

  Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo- Các cấu trúc & chiến lược giải quyết vấn đề tập 2 là một công trình nghiên cứu kỹ lưỡng về những nền tảng của trí tuệ nhân tạo.

   35 p vlute 24/05/2017 7 3

 • SCNA - Building Trusted Networks - Chuyên đề SCNA - Xây Dựng Mạng Tin Cậy

  SCNA - Building Trusted Networks - Chuyên đề SCNA - Xây Dựng Mạng Tin Cậy

  Mẫn Văn Thắng - Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông, trường ĐH Công Nghệ Thông Tin (UIT), Hiện tại đang công tác tại công ty VNG - tập đoàn dịch vụ internet lớn nhất tại Việt Nam. Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ được ôn lại và vận dụng kiến thức của nhiều chuyên đề trước của khóa học SCNA trong việc xây dựng và triển khai một mạng tin...

   46 p vlute 26/11/2016 4 0

 • Ebook Phát triến hệ thống hướng đối tượng với UM L2.0 và C++: Phần 2 - Nguyễn Văn Ba

  Ebook Phát triến hệ thống hướng đối tượng với UM L2.0 và C++: Phần 2 - Nguyễn Văn Ba

  Ebook Phát triến hệ thống hướng đối tượng với UM L2.0 và C++: Phần 2 gồm nội dung từ chương 6 đến chương 9 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày về thiết kế, các cơ sở của C++, cài đặt các lớp, cài đặt các mối liên quan.

   185 p vlute 20/05/2016 13 3

 • Ebook Phát triến hệ thống hướng đối tượng với UM L2.0 và C++: Phần 1 - Nguyễn Văn Ba

  Ebook Phát triến hệ thống hướng đối tượng với UM L2.0 và C++: Phần 1 - Nguyễn Văn Ba

  Ebook Phát triến hệ thống hướng đối tượng với UM L2.0 và C++: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các cơ sở lập trình hướng đối tượng, mô hình hóa hướng đối tượng, mô hình hóa môi trường và nhu cầu, mô hình hóa cấu trúc, mô hình hóa hành vi.

   180 p vlute 20/05/2016 8 3

 • Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn: Phần 1 - Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn: Phần 1 - Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn: Phần 1 có nội dung trình bày giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân tán. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

   127 p vlute 27/04/2016 12 1

 • Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn: Phần 2 - Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn: Phần 2 - Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn: Phần 2 có nội dung trình bày cơ sở dữ liệu suy diễn, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, thực hành một số ứng dụng. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu để hiểu về các cơ sở dữ liệu trên.

   80 p vlute 27/04/2016 17 1

 • Ebook AutoCAD 2010

  Ebook AutoCAD 2010

  Cuốn sách "AutoCAD 2010" giới thiệu đến các bạn các lệnh cơ bản của AutoCAD, các lệnh hiệu chỉnh trong AutoCAD, các lệnh ghi kích thước trong AutoCAD, làm quen với AutoCAD,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin, mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 24/03/2016 28 6

 • Ebook Mạng truyền thông công nghiệp: Phần 1

  Ebook Mạng truyền thông công nghiệp: Phần 1

  Ebook Mạng truyền thông công nghiệp: Phần 1 trình bày những nội dung về mạng truyền thông công nghiệp, cơ sở kỹ thuật, các thành phần hệ thống mạng, các hệ thống bus tiêu biểu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p vlute 24/02/2016 8 0

 • Ebook Mạng truyền thông công nghiệp: Phần 2

  Ebook Mạng truyền thông công nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Mạng truyền thông công nghiệp" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Cách thành phần hệ thống mạng, các hệ thống bus tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p vlute 24/02/2016 12 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính và hệ điều hành" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung, khối xử lý trung tâm, hệ thống nhớ, hệ thống BUS và các thiết bị ngoại vi, tổng quan về hệ điều hành, các thành phần của hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vlute 24/02/2016 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý - Phạm Hoàng Huy, Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý - Phạm Hoàng Huy, Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kỹ thuật vi xử lý" giới thiệu tới người học các kiến thức: Tổng quan về vi xử lý và hệ vi xử lý, bộ xử lý INTEL 8086, lập trình hợp ngữ với 8086, phối ghép vi xử lí với bộ nhớ và các thiết bị vào ra, các phương pháp vào ra dữ liệu, các bộ vi điều khiển, giới thiệu một số vi xử lí tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   143 p vlute 24/02/2016 15 0

 • Bài giảng Các kỹ thuật lập trình

  Bài giảng Các kỹ thuật lập trình

  Bài giảng "Các kỹ thuật lập trình" cung cấp cho người học các nội dung: Mở đầu, mảng và con trỏ; duyệt và đệ quy; ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết; cây nhị phân; đồ thị; sắp xếp và tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   242 p vlute 24/02/2016 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook