• Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 7 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 7 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này bạn có thể làm được những việc sau: Xác định mục đích của tablespaces, tạo tablespaces, quản lý tablespaces, lấy thông tin tablespaces. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vlute 31/10/2018 25 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 6 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 6 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này bạn có thể: Hiểu được mục đích của online redo log file, hiểu được cấu trúc của online redo log file, điều khiển các log switch và các checkpoint, tạo mới và duy trì các online redo log file, lấy các thông tin về online redo log file.

   19 p vlute 31/10/2018 21 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 2 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 2 - Nguyễn Việt Hưng

  Chương 2 trình bày về "Các thành phần cấu trúc của Oracle" với mục tiêu phác họa được cấu trúc của Oracle và các thành phần chính của nó, liệt kê các cấu trúc trong việc kết nối từ một user tới một Oracle instance.

   33 p vlute 31/10/2018 31 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 3 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 3 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này, bạn có thể: Tạo và quản lý các file tham số, khởi động và tắt một instance, theo dõi và sử dụng các diagnostic file. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 31/10/2018 20 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 5 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 5 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể làm được những việc sau: Giải thích được cách sử dụng của control file, liệt kê nội dung của control file, tạo và quản lý control file, quản lý tệp tin điều khiển với Oracle Managed Files (OMF), lấy các thông tin về control file.

   11 p vlute 31/10/2018 21 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 này, bạn sẽ có thể: Nắm được cấu trúc lưu trữ logic của CSDL, liệt kê các dạng segment và cách sử dụng, hiểu về các khái niệm dùng để kiểm soát việc sử dụng không gian trong block, lấy thông tin về cấu trúc lưu trữ.

   26 p vlute 31/10/2018 30 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 với mục tiêu nhằm liệt kê các điều kiện cần thiết để tạo một CSDL, tạo một CSDL sử dụng Oracle Database Configuration Assistant, tạo một CSDL thủ công bằng câu lệnh “create database”.

   35 p vlute 31/10/2018 28 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 9 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 9 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 9 với mục tiêu tạo ra database user mới, thay đổi và hủy bỏ database user hiện có, kiểm soát thông tin về user hiện có, lấy thông tin về user. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vlute 31/10/2018 18 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 10 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 10 - Nguyễn Việt Hưng

  Chương 10 giúp người học hiểu về "Quản lý quyền (privilege)". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, phân loại quyền, các quyền hệ thống, gán các quyền hệ thống cho user, thu hồi quyền hệ thống, quyền đối tượng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vlute 31/10/2018 20 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin, vai trò của phân tích thiết kế hệ thống, các mô hình phát triển hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vlute 30/08/2018 36 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 do Từ Thị Xuân Hiền biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Yêu cầu của hệ thống, tiến trình phân tích yêu cầu bài toán, mục tiêu của phân tích yêu cầu, các loại tài liệu trong phân tích yêu cầu,...

   68 p vlute 30/08/2018 37 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa phạm vi bài toán, các bước xây dựng Domain Model, cách xác định lớp khái niệm, xác định cụm danh từ, xác định lớp khái niệm ứng viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p vlute 30/08/2018 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook