• Bài giảng Ngôn ngữ HTML trong lập trình Web - Huỳnh Ngọc Đồng

  Bài giảng Ngôn ngữ HTML trong lập trình Web - Huỳnh Ngọc Đồng

  Bài giảng "Ngôn ngữ HTML trong lập trình Web" trình bày các nội dung: Các thẻ trong thẻ nội dung (body), thẻ định dạng, giới thiệu frame, thẻ Frameset, thẻ frame, thực hành tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vlute 30/06/2016 75 7

 • Bài giảng Tổng quan đồ họa máy tính

  Bài giảng Tổng quan đồ họa máy tính

  Bài giảng Tổng quan đồ họa máy tính nêu lên khái niệm, lịch sử đồ họa máy tính; một số ứng dụng của đồ họa máy tính (điện ảnh, trò chơi, y tế, khoa học, kỹ thuật, giao diện). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   11 p vlute 16/05/2016 69 3

 • Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chương 3 - PGS.TS. Trần Cao Đệ

  Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chương 3 - PGS.TS. Trần Cao Đệ

  Bài giảng "Đảm bảo chất lượng phần mềm - Chương 3: Các chuẩn chất lượng phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuẩn (standard) là gì, một số hệ thống chuẩn trong CNPM, quan điểm trong QLCL,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p vlute 27/04/2016 69 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Danh sách liên kết

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Danh sách liên kết

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Danh sách liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, khái niệm về biến con trỏ, danh sách liên kết, ứng dụng của DSLK, một số CTDL khác dựa trên danh sách, giới thiệu Stack, Queue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vlute 27/04/2016 52 2

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Danh sách liên kết đơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Danh sách liên kết đơn

  Bài "giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Danh sách liên kết đơn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: tổ chức của DSLK Đơn, các thao tác cơ bản trên DSLK đơn, minh họa thuật toán thêm vào đầu, minh họa thuật toán thêm vào cuối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p vlute 27/04/2016 44 2

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, các thao tác trên Stack, cài Stack bằng mảng 1 chiều, kiểm tra tính rỗng và đầy của Stack, cài Stack bằng danh sách liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p vlute 27/04/2016 45 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 2 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 2 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về các chiến lược chia để trị. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính sau đây: Chiến lược chia để trị, Quicksort, xếp thứ tự bằng phương pháp trộn, xếp thứ tự ngoại, cây tìm kiếm nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 27/04/2016 47 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 6 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 6 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Quay lui (backtracking) là một chiến lược tìm kiếm lời giải cho các bài toán thỏa mãn ràng buộc. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số kiến thức liên quan tới giải thuật quay lui và giải thuật nhánh và cận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   37 p vlute 27/04/2016 73 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 1 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 1 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng chương 1 trình bày các khái niệm căn bản trong phân tích và thiết kế giải thuật. Các nội dung cụ thể trong chương gồm có: Đệ quy và hệ thức truy hồi, phân tích độ phức tạp giải thuật, phân tích giải thuật lặp, phân tích giải thuật đệ quy, chiến lược thiết kế giải thuật, thiết kế giải thuật kiểu “trực tiếp” (Bruce-force). Mời...

   44 p vlute 27/04/2016 102 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 3 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 3 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Chương 3 giới thiệu về chiến lược giảm để trị trong phân tích và thiết kế giải thuật. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Chiến lược giảm để trị, sắp thứ tự bằng phương pháp chèn, các giải thuật duyệt đồ thị, sắp xếp tôpô, giải thuật sinh các hoán vị từ một tập.

   47 p vlute 27/04/2016 64 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 5 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 5 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 5 trình bày một số kiến thức về qui hoạch động và giải thuật tham lam. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được qui hoạch động là gì, các bước của qui hoạch động, các thành phần của quy hoạch động, biết được giải thuật tham lam là gì,... mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p vlute 27/04/2016 61 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 4 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 4 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Trong chương 4 các bạn sẽ tìm hiểu về chiến lược biến thể để trị. Trong chương này sẽ có các nội dung cơ bản như sau: Chiến lược biến thể để trị, giải thuật Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính, cấu trúc heap và heapsort, giải thuật Horner để định trị đa thức, so trùng dòng ký tự bằng giải thuật Rabin-Karp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 27/04/2016 60 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook