• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Các thuật toán sắp xếp

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Các thuật toán sắp xếp

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Các thuật toán sắp xếp" giới thiệu tới người học các bài toán sắp xếp, các thuật toán sắp xếp, sắp xếp vun đống, các tính chất của Heap, sắp xếp nhanh. Cuối mỗi phần đều có các bài tập ứng dụng dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham...

   54 p vlute 14/09/2015 71 3

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Phần ôn tập

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Phần ôn tập

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Phần ôn tập" trình bày các kiến thức về vị trí, khái niệm, cấp phát vùng và các ví dụ về: Con trỏ, đệ quy, cấu trúc. Phần cuối là các bài tập tổng kết lại toàn bộ kiến thức đã học dành cho sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p vlute 14/09/2015 45 2

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình, qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về về các ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chúng một cách tốt hơn và trên cơ sở kết hợp với lý thuyết chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới; cung cấp các xu hướng lập trình để sinh...

   109 p vlute 14/09/2015 107 4

 • Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính có nội dung trình bày về các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse, và các đường conic, đồ hạo hai chiều và đồ họa ba chiều, các phép biến đổi Affinne, quan sát ba chiều qua các phép chiếu, thiết kế đường cong và mặt cong. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình...

   159 p vlute 10/08/2015 137 5

 • Ebook Lập trình LabView - TS. Nguyễn Bá Hải

  Ebook Lập trình LabView - TS. Nguyễn Bá Hải

  Ebook "Lập trình LabView" hướng dẫn sử dụng các ứng dụng dựa trên những phần cứng chính hãng như CompactRIO, USB 6008/6009, PCI7250,... Để học hiệu quả người học cần thực hiện theo hướng dẫn của mỗi bài tập, thực hành nhiều lần các ví dụ và hoàn thành các bài tập trong ebook.

   127 p vlute 08/08/2015 112 1

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 7: Phân lớp web - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 7: Phân lớp web - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 7: Phân lớp web cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân lớp web, phân lớp học giám sát, phân lớp học bán giám sát, bên cạnh đó bài giảng còn đưa ra một số sơ đồ cụ thể và một vài ví dụ và các dạng bài tập để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt nội dung được trình bày ở trong bài giảng.

   67 p vlute 06/08/2015 73 2

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 6: Tìm kiếm web - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 6: Tìm kiếm web - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 6: Tìm kiếm web" sau đây để có thêm kiến thức về: Bài toán tìm kiếm văn bản như khái niệm, đánh giá, tìm kiếm xấp xỉ; máy tìm kiếm gồm có công cụ tìm kiếm trên Internet, một số máy tìm kiếm điển hình, các thành phần cơ bản, Crawling, đánh chỉ số và lưu trữ, tính hạng và...

   110 p vlute 06/08/2015 81 2

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 5: Biểu diễn web - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 5: Biểu diễn web - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 5: Biểu diễn web của PGS.TS. Hà Quang Thụy sẽ hướng dẫn các bạn Biểu diễn web bằng văn bản gồm các bước thật đơn giản để các bạn có thể thực hành dễ dàng như là bước cần thiết đầu tiên trong xử lý văn bản, phù hợp đầu vào của thuật toán khai phá dữ liệt, tác động tới chất lượng kết quả...

   38 p vlute 06/08/2015 86 2

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu web: Chương 3, 4 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web: Chương 3, 4 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Trong phần này, các bạn sẽ cùng tham khảo chương 3 và chương 4 của bài giảng "Khai phá dữ liệu web" để nắm vững một số kiến thức toán học bổ trợ và một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nền tảng. Đây là những kiến thức cần thiết cho cán bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   43 p vlute 06/08/2015 87 2

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 2: Khai phá sử dụng web và khai phá cấu trúc web - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 2: Khai phá sử dụng web và khai phá cấu trúc web - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Chương 2 của bài giảng "Khai phá dữ liệu web" trình bày tới người đọc những nội dung liên quan đến khai phá sử dụng web và khai phá cấu trúc web. Bài giảng này nhằm giúp các bạn sinh viên dễ dàng phân tích mẫu truy nhập web, khai phá xu hướng sử dụng web thành thạo hơn, mời các bạn tham khảo để biết thêm các cách khai phá web.

   45 p vlute 06/08/2015 120 2

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 1: Giới thiệu chung - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web - Chương 1: Giới thiệu chung - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Khai phá dữ liệu web chương 1 giới thiệu đến người học những đặc điểm cơ bản liên quan đến khai phá dữ liệu text và khai phá dữ liệu web. Đây là bài học cần thiết dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin nhằm giúp các bạn nắm vững các khái niệm, đặc trưng, vai trò cũng như xu hướng khai phá của các loại dữ liệu...

   25 p vlute 06/08/2015 67 2

 • Giáo trình Nhập môn Công nghệ phần mềm

  Giáo trình Nhập môn Công nghệ phần mềm

  Nhập môn Công nghệ phần mềm là môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Qua môn học này sinh viên có cái nhìn khái quát về qui trình phát triển phần mềm, hiểu biết và thực hiện các giai đoạn trong qui trình trên một phần mềm cụ thể dựa trên những phương pháp, kỹ thuật trong quá trình thu thập...

   174 p vlute 06/08/2015 68 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook