• Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 2 - GV. Bùi Quang Trường

  Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 2 - GV. Bùi Quang Trường

  Chương 2 Tổng quan về thiết kế Website thuộc bài giảng thiết kế và triển khai website, cùng tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: Các bước xây dựng Website, các nguyên tắc thiết kế Website.

   88 p vlute 23/06/2014 52 1

 • Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 1 - GV. Bùi Quang Trường

  Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 1 - GV. Bùi Quang Trường

  Chương 1 Những khái niệm cơ bản thuộc bài giảng thiết kế và triển khai Website, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức chương học này thông qua các nội dung sau: Internet và các giao thức, World wide web-Website, các khái niệm khác.

   30 p vlute 23/06/2014 32 1

 • Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 4 - GV. Bùi Quang Trường

  Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 4 - GV. Bùi Quang Trường

  Chương 4 Quảng bá, quản trị Website thuộc bài giảng thiết kế và triển khai website. Để nắm rõ nội dung kiến thức trình bày trong chương học này mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   13 p vlute 23/06/2014 51 0

 • Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy kỹ thuật viên về Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET

  Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy kỹ thuật viên về Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy lập trình ứng dụng Web với ASP.Net là học phần 3 trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên do trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên biên soạn. Cấu trúc tài liệu gồm 8 bài với nội dung xuyên suốt là hướng dẫn giảng dạy về ASP.Net. Cụ thể là giới thiệu tổng quan, các điều khiển liên kết dữ liệu,...

   175 p vlute 23/06/2014 63 3

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Ths. Hoàng Thuỳ Dương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Ths. Hoàng Thuỳ Dương

  Nguyên lý kế toán là môn học cơ bản không thể thiếu dành cho các kế toán viên tương lai. Bài giảng nguyên lý kế toán dưới đây sẽ hỗ trợ cho các bạn kiến thức để cùng học tập, nghiên cứu tổng quan về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, phương pháp tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép,...và một...

   79 p vlute 23/06/2014 81 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán Kế toán: Phần 2 - GV. Phan Thị Dung

  Bài giảng Tổ chức hạch toán Kế toán: Phần 2 - GV. Phan Thị Dung

  Bài giảng Tổ chức hạch toán Kế toán: Phần 2 trình bày tổ chức hạch toán các yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán các qúa trình kinh doanh chủ yếu, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.

   82 p vlute 27/05/2014 99 0

 • Bài giảng Luật Kế toán: Phần 1 - ThS. Võ Thị Thùy Trang

  Bài giảng Luật Kế toán: Phần 1 - ThS. Võ Thị Thùy Trang

  Bài giảng Luật Kế toán: Phần 1 trình bày hệ thống pháp luật về kế toán doanh nghiệp Việt Nam, những nội dung cơ bản của luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán Việt Nam, các nguyên tắc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, nội dung cơ bản của 26...

   31 p vlute 27/05/2014 59 0

 • Bài giảng Luật Kế toán: Phần 2 - ThS. Võ Thị Thùy Trang

  Bài giảng Luật Kế toán: Phần 2 - ThS. Võ Thị Thùy Trang

  Bài giảng Luật Kế toán: Phần 2 trình bày 19 chuẩn mực kế toán từ chuẩn mực thứ 10 đến 29, khái quát về các chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán, nội dung cơ bản của chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán, nội dung các quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán, kiểm toán.

   44 p vlute 27/05/2014 67 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán Kế toán: Phần 1 - GV. Phan Thị Dung

  Bài giảng Tổ chức hạch toán Kế toán: Phần 1 - GV. Phan Thị Dung

  Bài giảng Tổ chức hạch toán Kế toán: Phần 1 trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp, giải thích nội dung và phương pháp ghi chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp, và nhiều...

   157 p vlute 27/05/2014 66 0

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - GV: Đào Nam Giang, Lê Minh Phương

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - GV: Đào Nam Giang, Lê Minh Phương

  Nội dung Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán do GV: Đào Nam Giang, Lê Minh Phương biên soạn trình bày các vấn đề chung về hạch toán kế toán, hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán, chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, sổ sách kế toán và tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p vlute 27/05/2014 38 0

 • Nguyên lý kế toán: Phần 2 - Vũ Quang Kết

  Nguyên lý kế toán: Phần 2 - Vũ Quang Kết

  Nội dung "Nguyên lý kế toán" được bố cục gồm 7 chương. Mỗi chương được kết cấu thành 4 phần: Phần mục tiêu nhằm giới thiệu khái quát những kiến mà sinh viên cần nắm bắt cụ thể của từng chương; phần nội dung được biên soạn theo trình tự, kết cấu, nội dung của môn học một cách chi tiết, cụ thể, với những ví dụ minh hoạ thực tế dễ...

   111 p vlute 27/05/2014 87 0

 • Nguyên lý kế toán: Phần 1 - ThS. Vũ Quang Kết

  Nguyên lý kế toán: Phần 1 - ThS. Vũ Quang Kết

  Nội dung sách “Nguyên lý kế toán” nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên. Nội dung cuốn sách được bố cục gồm 7 chương do ThS. Vũ Quang Kết làm chủ biên. Mỗi chương được kết cấu thành 4 phần phần mục tiêu nhằm giới thiệu khái quát những kiến mà sinh viên cần nắm bắt cụ thể của từng chương. Phần 1 của cuốn sách gồm...

   72 p vlute 27/05/2014 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook