• Bài giảng Tổng quan .Net Ngôn ngữ C#

  Bài giảng Tổng quan .Net Ngôn ngữ C#

  Bài giảng Tổng quan .Net Ngôn ngữ C# giới thiệu .NET Framework; tổng quan ngôn ngữ C# như đặc điểm ngôn ngữ, quá trình biên dịch CT C#, các loại CT C#, cấu trúc chương trình C#, chương trình C# đơn giản.

   50 p vlute 12/05/2015 75 2

 • Bài giảng về Ngôn ngữ C#

  Bài giảng về Ngôn ngữ C#

  Bài giảng Ngôn ngữ C# cung cấp cho các bạn những kiến thức về cấu trúc chương trình C#; kiểu dữ liệu, từ khoá, định danh biến, hằng; chuyển đổi kiểu; Console I/O; tham số ref, out, param; lệnh lặp for, while, do while, foreach; lệnh phân nhánh switch, lệnh nhảy; mảng 1 chiều, đa chiều; kiểu enumeration.

   54 p vlute 12/05/2015 68 3

 • Bài giảng An toàn mạng - TS. Nguyễn Đại Thọ

  Bài giảng An toàn mạng - TS. Nguyễn Đại Thọ

  Bài giảng An toàn mạng do TS. Nguyễn Đại Thọ biên soạn trình bày về an toàn liên mạng; các biện pháp ngăn cản, phòng chống, phát hiện và khắc phục các vi phạm an toàn liên quan đến truyền tải thông tin.

   193 p vlute 12/05/2015 80 2

 • Bài giảng: Xây dựng lớp và giao diện

  Bài giảng: Xây dựng lớp và giao diện

  Bài giảng: Xây dựng lớp và giao diện bao gồm những nội dung chính về các khái niệm cơ bản về lập trình OOP; khai báo lớp; constructor & destructor; hàm thành viên; thuộc tính; đa hình trong C#; down cast – up cast; abstract class; sealed class, nested class; interface.

   79 p vlute 12/05/2015 92 2

 • Ebook Cơ sở Matlap và ứng dung: Phần 2 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ebook Cơ sở Matlap và ứng dung: Phần 2 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ebook Cơ sở Matlap và ứng dụng: Phần 2  nối tiếp phần 1 trình bày nội dung 2 chương của phần 2 "Các thư viện trợ giúp và vấn đề xử lý số cho các tính hiệu": Matlap trong xử lý số tín hiệu, ứng dụng phần mềm Simulink. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học...

   80 p vlute 12/05/2015 67 2

 • Ebook Cơ sở Matlap và ứng dụng: Phần 1 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ebook Cơ sở Matlap và ứng dụng: Phần 1 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ebook Cơ sở Matlap và ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người đọc nội dung phần 1 " Cơ sở Matlap" cới các nội dung chính: các khái niệm cơ bản, ma trân và các pháp ma trận, lập trình trong matlap, đồ họa hai chiều trong matlap, đồ họa trong không gian 3 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách này.

   156 p vlute 12/05/2015 59 5

 • Bài giảng Lập trình mạng: Web services - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Lập trình mạng: Web services - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Objectives: understant what & why use web service, know some type of architectural models, understant web service architecture, determine service - oriented architecture, understant and use some web service technologies, build a simple web service.

   168 p vlute 28/03/2015 39 2

 • Bài giảng Lập trình mạng: Architecture - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Lập trình mạng: Architecture - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Objectives: understand enterprise application, know some type of architectural models, understand web service architecture, determine service - oriented architecture, understand and use some web service technologies, build a simple web service.

   90 p vlute 28/03/2015 47 1

 • Bài giảng Lập trình mạng: Java remote method invocation - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Lập trình mạng: Java remote method invocation - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM.GV: NGUYỄN XUÂN VINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN..... Java.MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2..... Remote Method Invocation.27/10/14..... Presenter: Nguyễn Xuân Vinh. Information Technology Faculty./26.....

   26 p vlute 28/03/2015 55 1

 • Bài giảng Lập trình mạng: RESTful Web Service - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Lập trình mạng: RESTful Web Service - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Objectives: answers to questions - you’ve build web sites that can be used by other people, Can you build web sites that are usable by machines?

   34 p vlute 28/03/2015 54 1

 • Bài giảng Lập trình mạng: Stateless Session Bean - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Lập trình mạng: Stateless Session Bean - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Session Objectives: Identify the constituents of an Enterprise, JavaBean, define a bean class, EJB object, home interface, home object and deployment descriptors, define a stateless session bean, write programs related to stateless session beans, compile and deploy stateless session beans.

   30 p vlute 28/03/2015 48 1

 • Bài giảng Lập trình mạng: Title - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Bài giảng Lập trình mạng: Title - GV. Nguyễn Xuân Vinh

  Session Objectives: discuss component, architecture, describe distributed object architecture, discuss RMI, explain RMI-IIOP, discuss the Java Naming and directory interface.

   50 p vlute 28/03/2015 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook