• Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 9 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 9 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Dưới đây là bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 9 của ThS. Lương Trần Hy Hiến. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về PHP; hoạt động của PHP và cách cài đặt; cú pháp, biến, toán tử, chuỗi, mảng, cấu trúc điều khiển, hàm trong PHP.

   0 p vlute 27/04/2016 56 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 10 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 10 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 10 - PHP Advances giới thiệu tới các bạn những nội dung về hướng đối tượng; truyền nhận dữ liệu (POST/GET); Cookies, Sessions; xử lý ngày tháng; xử lý tập tin & thư mục; upload tập tin lên Server; hình ảnh; E-mail, Secure E-mail; xử lý lỗi.

   69 p vlute 27/04/2016 64 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 6 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 6 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 6 do ThS. Lương Trần Hy Hiến biên soạn nêu lên tổng quan JavaScript; một số ví dụ; ngôn ngữ JavaScript; một số hàm khác. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   61 p vlute 27/04/2016 50 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 7 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 7 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 7 - Javascript - DOM sau đây để nắm bắt được những kiến thức về tổng quan DOM – HTML; một số đối tượng; làm việc với document - DOM; xử lý sự kiện (event).

   55 p vlute 27/04/2016 61 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 11 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 11 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 11 - Kết nối PHP với MySQL được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các kiểu dữ liệu cơ bản trong MySQL; các lệnh thông dụng trong MySQL; kết nối MySQL từ PHP; quy trình kết nối vào MySQL; các bước truy cập CSDL MySQL.

   61 p vlute 27/04/2016 47 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 12 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 12 - ThS. Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 12 do ThS. Lương Trần Hy Hiến biên soạn sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung; hoạt động của AJAX; đối tượng của XMLHttp Request; PHP & Jquery Ajax.

   0 p vlute 27/04/2016 62 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 2 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 2 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về các chiến lược chia để trị. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính sau đây: Chiến lược chia để trị, Quicksort, xếp thứ tự bằng phương pháp trộn, xếp thứ tự ngoại, cây tìm kiếm nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 27/04/2016 64 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 6 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 6 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Quay lui (backtracking) là một chiến lược tìm kiếm lời giải cho các bài toán thỏa mãn ràng buộc. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số kiến thức liên quan tới giải thuật quay lui và giải thuật nhánh và cận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   37 p vlute 27/04/2016 91 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 1 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 1 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng chương 1 trình bày các khái niệm căn bản trong phân tích và thiết kế giải thuật. Các nội dung cụ thể trong chương gồm có: Đệ quy và hệ thức truy hồi, phân tích độ phức tạp giải thuật, phân tích giải thuật lặp, phân tích giải thuật đệ quy, chiến lược thiết kế giải thuật, thiết kế giải thuật kiểu “trực tiếp” (Bruce-force). Mời...

   44 p vlute 27/04/2016 146 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 3 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 3 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Chương 3 giới thiệu về chiến lược giảm để trị trong phân tích và thiết kế giải thuật. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Chiến lược giảm để trị, sắp thứ tự bằng phương pháp chèn, các giải thuật duyệt đồ thị, sắp xếp tôpô, giải thuật sinh các hoán vị từ một tập.

   47 p vlute 27/04/2016 79 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 5 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 5 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 5 trình bày một số kiến thức về qui hoạch động và giải thuật tham lam. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được qui hoạch động là gì, các bước của qui hoạch động, các thành phần của quy hoạch động, biết được giải thuật tham lam là gì,... mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p vlute 27/04/2016 81 2

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 4 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật: Chương 4 - PGS.TS. Dương Tuấn Anh

  Trong chương 4 các bạn sẽ tìm hiểu về chiến lược biến thể để trị. Trong chương này sẽ có các nội dung cơ bản như sau: Chiến lược biến thể để trị, giải thuật Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính, cấu trúc heap và heapsort, giải thuật Horner để định trị đa thức, so trùng dòng ký tự bằng giải thuật Rabin-Karp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 27/04/2016 71 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook