• Bài giảng Lập trình Web: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 0 do Nguyễn Hoàng Tùng biên soạn nhằm cung cấp thông tin chung, nội dung bài học, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên, tài liệu học tập, thông tin giảng viên...

   8 p vlute 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 trình bày về "Cơ bản về JAVASCRIPT". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: JavaScript là gì, kiểu dữ liệu và cú pháp, xử lý sự kiện, sử dụng các đối tượng trong JavaScript, một số JavaScript APIs.

   42 p vlute 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 3 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 3 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 3 do Lê Đình Thanh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: HTML, CSS, JavaScript ,DOM, sự phát triển: HTML5, CSS3,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vlute 31/01/2018 2 0

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 2 do Nguyễn Hoàng Tùng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: XHTML là gì, tại sao lại dùng XHTML, yêu cầu về cú pháp XHTML. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p vlute 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tùng

  Chương 3 Cơ bản về CSS của Bài giảng Lập trình Web cung cấp kiến thức cơ bản về mở đầu: Font chữ, mở đầu: Màu sắc, mở đầu: Đơn vị đo lường CSS là gì, trình duyệt hỗ trợ, các loại CSS, khai báo và sử dụng CSS, các mối quan hệ trong CSS, áp dụng CSS dùng thuộc tính của thẻ HTML, phân loại các thuộc tính CSS theo chức năng.

   59 p vlute 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 5 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 5 - Lê Đình Thanh

  Nội dung bài 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Ứng dụng CSDL trên nền web", cụ thể như: Mô hình ba tầng, truy vấn dữ liệu, truy vấn theo dữ liệu người dùng, ghi dữ liệu,...

   70 p vlute 31/01/2018 2 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 0 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 0 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 0 do Lê Đình Thanh biên soạn nhằm cung cấp nội dung chính về môn học, công cụ phần mềm, đánh giá và kiểm tra tiến trình học,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p vlute 31/01/2018 2 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 7 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 7 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 7 giúp người học hiểu về "Xử lý trang web nâng cao". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: AJAX là gì, hoạt động của ứng dụng web với Ajax, so sánh web truyền thống với Ajax web, các trình duyệt hỗ trợ Ajax, Ajax engine, sử dụng Ajax với gửi/nhận text, sử dụng Ajax với gửi/nhận xmlntent,...

   77 p vlute 31/01/2018 2 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 2 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 2 - Lê Đình Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong Bài 2 "Tạo và quản trị ứng dụng web trên IIS" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tạo ứng dụng web trong IIS, xây dựng và chạy thử nghiệm các trang đơn giản, phân tích cấu hình ứng dụng web, tạo ứng dụng web mặc định và trang mặc định

   45 p vlute 31/01/2018 2 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 8 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 8 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Web service (WS) là gì, vì sao dùng WS, tạo WS, triệu gọi phương thức của WS, sử dụng PHP, sử dụng AJAX, sử dụng jQuery,...

   27 p vlute 31/01/2018 3 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C

  Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ lập trình cơ bản trong hệ thống các ngôn ngữ lập trình. Do đó đây là môn học cơ sở cho sinh viên chuyên chuyên ngành công nghệ thông tin, là kiến thức thiết yếu cho người lập trình. Cuốn giáo trình có kết cấu nội dung gồm 7 chương trình bày về tổng quan lập trình, các kiểu dữ liệu và phép toán, các lệnh điều...

   128 p vlute 20/12/2017 42 1

 • Ebook Hướng dẫn cài đặt máy chủ DNS - KS. Phạm Việt Anh

  Ebook Hướng dẫn cài đặt máy chủ DNS - KS. Phạm Việt Anh

  Ebook Hướng dẫn cài đặt máy chủ DNS do KS. Phạm Việt Anh biên soạn gồm có 4 chương giới thiệu chung về hệ thống tên miền, không gian tên miền và cơ chế hoạt động, cách cài đặt và cấu hình máy chủ hệ thống DNS với các phần mềm thông dụng hiện nay trên Internet như BIND, Windows DNS và DjbDNS. Với cách viết ngắn gọn, dễ hiểu chú trọng đến thực...

   37 p vlute 20/12/2017 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook