• Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 12: Bộ truyền bánh răng" cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền bánh răng, thông số hình học bánh răng trụ, lực tác dụng và tải trọng tính, hiệu suất của bộ truyền bánh răng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p vlute 24/09/2018 11 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 13: Trục" trình bày khái niệm trục, kết cấu trục, vật liệu chế tạo trục, dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính trục theo chỉ tiêu độ bền, tính trục theo độ cứng, trình tự thiết kế trục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vlute 24/09/2018 15 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 4: Phân tích động học cơ cấu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về phân tích động học cơ cấu, phân tích động học bằng phương pháp đồ thị, phân tích động học bằng phương pháp giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 24/09/2018 12 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 14: Ổ lăn" cung cấp cho người học các khái niệm chung về ổ lăn, động học và động lực học ổ lăn, dạng hỏng và chỉ tiêu lựa chọn ổ lăn, tuổi thọ và độ tin cậy ổ lăn, lựa chọn ổ lăn theo khả năng tải động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vlute 24/09/2018 9 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 15: Ổ trượt" cung cấp cho người học các khái niệm chung về ổ trượt, các dạng bôi trơn, độ nhớt, định luật Petroff, nguyên lý bôi trơn thủy động, dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính ổ trượt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vlute 24/09/2018 5 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật - ĐH Đồng Nai

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật - ĐH Đồng Nai

  Bài giảng "Vẽ kỹ thuật" gồm các nội dung chính sau: Vật liệu và dụng cụ vẽ; những tiêu chuẩn về quy cách bản vẽ; phương pháp hình chiếu vuông góc; các loại hình biểu diễn; hình cắt và mặt cắt; đọc bản vẽ kỹ thật xây dựng và vẽ kỹ thuật công trình xây dựng. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   186 p vlute 24/09/2018 14 1

 • Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

  Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

  Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định địa điểm xây dựng nhà máy cơ khí, cấu trúc tổng quát của một nhà máy cơ khí, sơ đồ cấu trúc tổng quát của nhà máy cơ khí, thiết kế, quy hoạch tổng mặt bằng cơ khí, quy hoạch mặt bằng phân xưởng sản xuất, kết cấu nhà xưởng.

   36 p vlute 24/09/2018 11 0

 • Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

  Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm chung, nội dung kinh tế kỹ thuật và tổ chức của công trình thiết kế, tài liệu ban đầu, phương pháp thiết kế, các giai đoạn thiết kế, hồ sơ trình duyệt để thẩm định đề án thiết kế nhà máy cơ khí, mô hình tổng quát về quá trình thiết kế nhà máy cơ khí,...

   72 p vlute 24/09/2018 13 0

 • Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

  Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

  Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 3 do TS. Nguyễn Ngọc Kiên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quát về xưởng cơ khí, tài liệu ban đầu để thiết kế phân xưởng cơ khí, các bước thiết kế phân xưởng cơ khí, nội dung công nghệ trong thiết kế và quy hoạch phân xưởng cơ khí, xác định các...

   21 p vlute 24/09/2018 13 0

 • Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

  Bài giảng Thiết kế nhà máy cơ khí: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Kiên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về phân xưởng lắp ráp sản phẩn cơ khí, tài liệu ban đầu, trình tự thiết kế phân xưởng lắp ráp sản phẩm cơ khí, hình thức tổ chức lắp ráp, xác định khối lượng lao đọng lắp ráp sản phẩm, số lượng các trạm lắp ráp, số lượng lao động, diện tích và bố trí mặt bằng phân xưởng.

   25 p vlute 24/09/2018 10 0

 • Ebook Sức bền vật liệu và kết cấu: Phần 1 - Nguyễn Đình Đức, Đào Như Mai

  Ebook Sức bền vật liệu và kết cấu: Phần 1 - Nguyễn Đình Đức, Đào Như Mai

  Giáo trình Sức bền vật liệu và kết cấu đề cập đến những nội dung căn bản nhất của môn học sức bền vật liệu và cơ học kết cấu, được biên soạn trên cơ sở các bài giảng về Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu trong khung chương trình đào tạo cho sinh viên Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa. Phần 1 của cuốn sách giúp người học...

   146 p vlute 30/08/2018 39 3

 • Ebook Sức bền vật liệu và kết cấu: Phần 2 - Nguyễn Đình Đức, Đào Như Mai

  Ebook Sức bền vật liệu và kết cấu: Phần 2 - Nguyễn Đình Đức, Đào Như Mai

  Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook nghiên cứu các phương pháp phân tích kết cấu dạng khung, dàn. Như đã nói ở phần nhập môn đối tượng của phần này là các kết cấu hợp thành từ các phần tử có kích thước đủ dài khi so sánh với mặt cắt ngang. Trong phần 2 của giáo trình này, các phương pháp lực, phương pháp chuyển vị và...

   153 p vlute 30/08/2018 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook